PvdA Weert vraagt om ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire

WEERT – PvdA-raadslid Fanida Kadra vraagt om actieve ondersteuning voor de ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.

Het onderzoeksrapport in de toeslagenaffaire – ‘Ongekend Onrecht’ – heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe de mens achter de regels uit het oog wordt verloren als wij ons blindstaren op bureaucratische regels. Het kan ook haast niet anders dat er ook gedupeerde ouders in Weert wonen.

Maatwerk
In het verleden hebben heeft PvdA Weert, in verschillende dossiers, gepleit om maatwerk te leveren en als gemeente geen ’13-in-een-dozijn-beleid’ te voeren. Niet door toedoen van het gemeentelijke beleid deze keer, maar toch. PvdA Weert: “Als gemeente kunnen wij wel proberen de Weerter slachtoffers van dit wanbeleid te helpen. Premier Rutte gaf aan dat de landelijke overheid zal samenwerken met gemeenten om deze ouders verder te helpen. En dat is nou ook precies wat wij in Weert moeten doen. Er zijn al gemeenten in het land die initiatieven ontwikkelen om hun inwoners die slachtoffer zijn geworden van dit wanbeleid te helpen.”

De weerslag van de jarenlange trajecten van de onterechte terugvorderingen op uitvoeringsniveau (werk, integratie, zorg, wonen) vallen uiteindelijk de gemeente toe. De PvdA Weert wil dan ook dat het college begint met een gemeentelijke vertrouwenspersoon/ombudsman aan te wijzen speciaal voor de Weerter slachtoffers met als taak om:

  1. Actief onderzoek in haar eigen systemen te doen om te achterhalen hoeveel slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend zijn;
  2. Binnen twee maanden te signaleren om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten, uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving;
  3. Deze ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ontstaan zijn in de afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld;
  4. Helpen bij toegang tot regelingen en diensten met betrekking tot de weerslag van de vorderingen en oplossing schuldenproblematiek, en neemt waar de ouder niet meer in staat is tijdelijk de rol van contactpersoon over;
  5. De contactpersoon koppelt regelmatig terug aan het college en de gemeenteraad wat de stand van zaken is bij deze ouders en kinderen en signaleert wat de positieve ontwikkelingen en knelpunten zijn;
  6. Specifieke aandacht voor kinderen in te zetten omdat de impact op hen zich vaak later en anders zal manifesteren.

De PvdA Weert heeft de volgende vragen, met daaraan vanwege de urgentie gekoppelde tijdlijn:

  1. Wil het college van B&W voor de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering een vertrouwenspersoon zoals hierboven beschreven aanstellen?
  2. Kan deze persoon in de daaropvolgende commissievergadering verslag uitbrengen over de eerste bevindingen?
  3. Is het college bereid om in samenspraak met de VLG/VNG een gemeentelijke actie te ondernemen om de gemeentelijke kosten te declareren bij het ministerie van Sociale Zaken?
  4. De PvdA Weert wil tijdens of voor de behandeling van de Kadernota een eindverslag van de Weerter situatie. Kan het college dit toezeggen?
Vorig artikelStem Weert de LVK Finale in
Volgend artikelRockband Ten Pickles For Johnny brengt nieuwe single On The Run uit