Energiefonds Weert helpt verenigingen en huishoudens met smalle beurs

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarbij is ook specifiek aandacht voor verenigingsgebouwen en woningeigenaren / huurders met onvoldoende financiële draagkracht.

Het Weerter bedrijf Nering Bögel stelt een dak beschikbaar voor de plaatsing van 1900 zonnepanelen. Dit samenwerkingsproject tussen de gemeente Weert, Nering Bögel en Weert Energie zorgt ervoor dat 62 huishoudens met een smalle beurs tot € 150,- kunnen besparen op hun energiekosten door gebruik te maken van de stroom van het dak van Nering Bögel. Er ligt nu een voorstel voor de gemeenteraad voor het inrichten van een energiefonds wat dit samenwerkingsproject mogelijk maakt. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting op 3 februari een besluit.

Ook verenigingen met een eigen accommodatie kunnen gebruik maken van het energiefonds. Zij vallen vaak buiten alle regelingen maar moeten hun gebouwen ook kunnen verduurzamen. Het energiefonds kan hierbij helpen.

Wethouder Van Eijk; ‘Om het mogelijk te maken dat verenigingen gebruik kunnen maken van duurzame energie is het bedrag van € 1.000.000,- wat de gemeenteraad in juni 2017 beschikbaar heeft gesteld voor verduurzaming, nu breder inzetbaar. Dat wil zeggen dat verenigingen energiebesparende maatregelen kunnen treffen met een bijdrage uit het fonds. De besparing die wordt gerealiseerd op het gebruik, vloeit terug in het energiefonds.’

Wethouder Geert Gabriëls; ‘Ik vind het te gek dat Nering Bögel haar dak gratis ter beschikking stelt voor dit sociaal project. De energietransitie is op deze manier bereikbaar voor iedereen en daar bovenop financieel aantrekkelijk voor mensen met een smalle beurs.

Heb je een huishouden met een inkomen tot maximaal 130% tot het sociaal minimum, of heb je een stichting of vereniging met een eigen accommodatie en wil je ook graag zelf duurzame energie opwekken? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Vorig artikelKerstvieringen in Ospel thuis te volgen
Volgend artikelOpeningstentoonstelling Museum W door Studio Job