Plan voor extra bos in Nederweert

Samenwerking gemeente, Het Limburgs Landschap en provincie

NEDERWEERT – De gemeente Nederweert heeft besloten bij te dragen aan het plan voor de aanplant van bos en landschapselementen bij het Weerterbos. Het Limburgs Landschap wil in 2021 maar liefst 5,75 hectare nieuw bos in de gemeente realiseren, inclusief een aantal landschapselementen. Het nieuwe bos komt aan de rand van het Weerterbos.

Met de gemeentelijke bijdrage komt het bos een grote stap dichterbij. Aan de provincie Limburg is een bijdrage gevraagd uit het provinciaal 1 miljoen bomenplan. Verder wil Het Limburgs Landschap in het kader van het jubileumjaar, de stichting bestaat volgend jaar 90 jaar, aanvullende fondsen werven.

Het nieuwe bos komt aan de Laarderkapeldijk aan de rand van het bestaande Weerterbos te liggen. De grond van het nieuw aan te planten bos is al eigendom van stichting Het Limburgs Landschap.

Milieu- en duurzaamheidsdoelen
“Met het nieuwe bos slaan we meerdere vliegen in één klap,” aldus wethouder Frank Voss. “Door de aanleg van dit nieuwe bos leveren we een bijdrage aan de landelijke vermindering van CO2 uitstoot. We komen ook tegemoet aan een wens van de gemeenteraad die aangegeven heeft om meer bomen te planten.” Het aanleggen van een bos heeft gunstige effecten op de milieu- en duurzaamheidsdoelen van de gemeente Nederweert. De landschapselementen worden aangeplant in de brede gemeentelijke wegbermen.

Samenwerking
Het Weerterbos is een van de drie Natura 2000 gebieden in de gemeente Nederweert. Mede door de aanwezigheid van edelherten is het een geliefde plek voor natuurliefhebbers en wandelaars. Voor het Limburgs Landschap is de aanleg van het extra bos een mooie opsteker. “De Gemeente Nederweert was op zoek om in de eigen gemeente een nieuw bos aan te leggen. Het idee ontstond vanuit het samenwerkingsverband PiO Weerterland. Hierin werken gebiedspartijen samen om gebiedsopgaves gezamenlijk te realiseren. Zo kwam de gemeente Nederweert bij ons terecht”, aldus Wilfred Alblas, directeur van Het Limburgs Landschap. “Het past in ons streven om te komen tot meer bos. Dankzij de gemeente komt de uitbreiding van bos in een stroomversnelling”

Investeren
Bij de provincie Limburg is de aanvraag ingediend voor een bijdrage in de aanplantkosten. Gedeputeerde Hubert Mackus kwam op maandag 21 december naar Nederweert en bezocht met wethouder Voss de locatie van het nieuwe bos. “Het is mooi dat de gemeente Nederweert bijdraagt aan het plan voor de aanplant van bos bij het Weerterbos. We steunen deze investering vanuit het 1 miljoen bomenplan.” Het Limburgs Landschap draagt bij door de gronden van het nieuwe aan te leggen bos beschikbaar te stellen. Ook zal een beroep gedaan worden op het Limburgse bedrijfsleven, particulieren en fondsen. Maar het is duidelijk dat zonder de forse bijdrage van de Gemeente Nederweert de aanleg van dit nieuwe bos niet mogelijk zal zijn. Gezamenlijk werden de eerste struiken van een landschapselement geplant. Uiteindelijk moeten die elementen de verbinding tussen de kern Nederweert en het Weerterbos verbeteren.

Klimaatbestendig
In totaal worden er 30.000 bomen en struiken aangeplant, met extra aandacht voor de bosranden die van een lage grazige vegetatie, via de struikvormers overgaan naar het echte bos. Die randen zijn juist heel aantrekkelijk voor veel plant- en diersoorten en zorgen daarmee tevens voor een mooie landschappelijke inpassing. “Door de aanleg van dit nieuwe bos leveren we een bijdrage aan de landelijke CO2 reductie. Door gebruik te maken van veel verschillende inheemse boom- en struiksoorten zorgen we er ook voor dat het bos, door het veranderende klimaat, tegen een stootje kan en kan uitgroeien tot een robuust en gevarieerd loofbos voor de toekomst,” aldus wethouder Frank Voss.

Vorig artikelCoronabesmetting erg hoog in Weert
Volgend artikelFanida Kadra (PvdA) stopt als raadslid