Peelklokje week 48 online

OSPEL – Kerkdiensten van 28 november tot en met 5 december 2020 online

KERKDIENSTEN 28 november – 5 december 

Zaterdag 28 november, vooravond 1 e zondag van de Advent,
19.00 voor een goede voorbereiding op Kerstmis.

Zondag 29 november, 1 e zondag van de Advent,
10.00 ghm ouders Hein Kusters en Johanna Janssen,
ghm Jan Rietjens en Fien Rietjens-Stultiens,

Donderdag 3 december, H. Franciscus Xaverius, priester,
19.00 voor de zieken.

Vrijdag 4 december, 1 e vrijdag van de maand.
De ziekencommunie wordt deze maand op woensdag 23 december tussen 10.00 en 12.00
uitgereikt.

Zaterdag 5 december, vooravond H. Nicolaas, bisschop,
19.00 voor het welzijn van de parochie en parochianen.

MISDIENAARS :
Za. 28 nov. 19.00 Tom Dirks;
Zo. 29 nov. 10.00 : Rick van Hulsen;
Za. 5 dec. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

OVERLEDEN :
Op 15 november jl. overleed Truus Koppen-Verheijden, 80 jaar, Lemmenhoek 3. Moge zij
rusten in vrede.

ADVENT :
Met de eerste zondag van de Advent beginnen we aan het nieuwe kerkelijke jaar. Ondanks alles wat minder goed is in ons leven, blijven we vertrouwen op Gods barmhartigheid. God is geen boeman, geen vernietigende kracht. Hij voltooit wat Hij begonnen is en waaraan wij onze medewerking hebben gegeven. Hij lijmt de scherven die wij hebben gemaakt.
Er leven tegenwoordig heel wat mensen in angst : angst voor morgen en voor de verre toekomst, angst voor natuurrampen of angst voor een atoomoorlog, angst die verlammend werkt. En midden daartussen staat Christus en Hij zegt : “Ik breng bevrijding en bemoediging : min wordt plus, ongeluk wordt geluk, verlies wordt winst”. Brokstukken worden tot een zinvol geheel samengebracht. Van scherven maakt Hij een kunstwerk.
Verlossende bevrijding betekent : redding, een thuis, zekerheid, geen angst meer, het ervan overtuigd zijn dat niets zomaar gebeurt, dat alles zinvol leeft, ook al begrijpen we op dit moment niet alles en doorzien we vaak onze problemen niet en krijgen we nu nog geen afdoend antwoord op al onze vragen. Op weg naar Kerstmis kunnen we om Gods hulp vragen.

DE MENS WIKT maar God beschikt :

Wikken betekent : overdenken, overwegen. Denk maar aan de uitdrukking : na veel wikken en wegen besloot hij ….. Dus : een mens kan wel eens iets willen en zich iets voornemen, maar het kan best zijn dat Gods wil anders is en uiteindelijk beslist Hij. Dit spreekwoord staat niet letterlijk in de Bijbel, maar is er wel aan ontleend. (Het hart der mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn gang – Spreuken 16:9).

Pastoor Koumans OMI.