Peelklokje week 47 online

OSPEL – Kerkdiensten van 21 tot en met 28 november 2020 online

KERKDIENSTEN 21 – 28 november

Zaterdag 21 november, Opdracht van de heilige Maagd Maria,
19.00 ghm Jac Jacobs, Toon Jacobs en Dien Jacobs-van de Moosdijk,
ghm Andries Veugen en Drika Veugen-Wijen.

Zondag 22 november, Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal,
tevens feestdag van St. Cecilia, maagd en martelares,
10.00 ter ere van Christus Koning bij de afsluiting van het kerkelijk jaar.

Donderdag 26 november,
18.40 bidden van het rozenhoedje,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 28 november, vooravond 1 e zondag van de Advent,
19.00 voor een goede voorbereiding op Kerstmis.

MISDIENAARS :
Za. 21 nov. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
Zo. 22 nov. 10.00 Willem, Pieter en Ceciel Tullemans;
Za. 28 nov. 19.00 Tom Dirks.

HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING :
Zondag is de afsluiting van ons kerkelijk jaar. Geen triomfantelijk feest meer zoals vroeger met wapperende vlaggen en slaande trommels. Nu meer een feest, waarbij wij – wel samen – in een meer innerlijke erkenning durven zeggen dat wij het in deze wereld niet alleen aankunnen. Christus neemt een koninklijke houding, niet als een heerser, maar als dienaar van de mensen.

Als wij dat eens zouden kunnen : elkaar dienen ! Dan zou er beslist heel wat onvrede worden weggenomen, dan zouden beslist heel wat mensen vreedzamer en vriendelijker met elkaar omgaan, dan zouden er hel wat verstoorde verhoudingen tussen de mensen hersteld kunnen worden. Geven en nemen, breken en delen : we nemen die woorden wel gemakkelijk in de mond maar de praktijk is anders. Er zijn nog nooit zoveel christenen geweest als in onze tijd; er zijn ook nooit zoveel verbroken relaties geweest als in onze tijd. Dat maag ons wel tot nadenken uitnodigen.

ST. CECILIA(FEEST) :
“Gildebroeders maakt plezieren met muziek vroeg en-de laat, laat ons nu het jaarfeest vieren van de maagd Cecilia : zingt, speelt, ter ere van deezmaged, la-sol-fa-mi-re-do, fa-sol-la, Cecilia !”. Een oud-hollands loflied ter ere van Sint Cecilia, de patrones van de (kerk)zang, dat het kerkelijk zangkoor op haar feestdag (22 november) traditiegetrouw zingt. Helaas maakt Corona een plechtig gezongen eucharistieviering a.s. zondag niet mogelijk. Veel kerkbezoekers missen de kerkzang tegenwoordig. Elk weekeinde trad wel een koor aan ( Kerkelijk zangkoor, zangkoor

De Peelklanken en incidenteel zangkoor St. Caecilia). Persoonlijk vind ik het eveneens een groot gemis. Ook het jaarlijks Sint Caeciliafeest voor alle vrijwillige parochiemedewerkers kan niet doorgaan. Het is elk jaar een gezellig samenzijn als een kleine waardering voor hun inzet.

Via deze weg wil ik alle vrijwilligers van harte danken, ook namens de parochiecommissie. Zij bleven ook in het coronaseizoen waar mogelijk en nodig actief bezig met hun gewaardeerde activiteiten voor de parochiegemeenschap. Hulde !

Pastoor Koumans OMI.