Nieuwe taalschool van start in Weert

voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand

Wethouder Geert Gabriëls opent officieel de NT2-taalschool TaleNT2

WEERT – Maandagmiddag 16 november opende wethouder Geert Gabriëls officieel de NT2-taalschool TaleNT2. Vanwege corona werd het helaas een zeer bescheiden feestje. De leerkrachten en kinderen namen samen met de wethouder een kijkje in de klassen. Op de school, onderdeel van basisschool De Kameleon, krijgen leerlingen die bij binnenkomst de Nederlandse taal niet beheersen onderwijs op maat. Het initiatief, dat na de zomervakantie van start is gegaankomt vanuit stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert en voorziet in een belangrijke behoefte. 

De NT2-taalschool beschikt over een middenbouw (voor groep 3 tot en met 5) waaraan Els Venner en Chiara Siddu lesgeven. Tevens is er een bovenbouw (groep 6 tot en met 8) die Peter van den Bosch en Imke Stals bemannen. NT2 staat voor Nederlands als tweede taal, want de moedertaal blijft uiteraard nummer één. In kleinschalige groepen volgen niet alleen kinderen van statushouders les, maar ook kinderen van onder meer expats en arbeidsmigranten. “Het is allemaal maatwerk”, benadrukt leerkracht Imke Stals. “Sommige kinderen zijn reeds Latijns geletterd, andere spreken een taal die gebaseerd is op het Arabische of Cyrillische alfabet. Onze taak bestaat eruit deze kinderen te begeleiden en hen zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen te laten maken. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht en verder geven we les in rekenen, wereldoriëntatie, gym, muziek et cetera.

De afgelopen vijf jaar hebben in totaal ruim 750 kinderen persoonlijk en betekenisvol taalonderwijs ontvangen op de KoaLa-school bij het AZC in Weert. Het is een bewuste keuze van de onderwijsbesturen van Weert en Nederweert – stichting MeerderWeert en stichting Eduquaat – om de opgedane expertise niet verloren te laten gaan met de sluiting van deze school. “De spirit en drive van deze onderwijsprofessionals is fantastisch. Het team, dat vanaf dag één de stuwende kracht was achter dit belangrijke initiatief, bestaat uit leerkrachten van scholen van beide stichtingen. Ze willen oprecht deze kinderen een mooie start geven met perspectief op talentontwikkeling”, vertelt Esther Nabben-van Aggel, projectleider NT2 Eduquaat en MeerderWeert.

De projectleider legt uit dat een KoaLa-school 2.0 niet de ambitie is. Uitgangspunt is een bovenschoolse taalklas voor leerlingen uit alle uithoeken van de wereld die ondersteuning nodig hebben bij een goede start in Nederland. “Sinds de zomer hebben we bijvoorbeeld al kinderen uit Frankrijk, Bulgarije, Polen, Cyprus en Guinee mogen verwelkomen. We hebben veel instroom”, aldus EstherWe willen een geborgen en inspirerend pedagogisch klimaat neerzetten voor deze kinderen. Wanneer zij direct naar een reguliere basisschool gaan, kunnen ze buiten de groep vallen, omdat ze de taal niet spreken of verstaan en de gewoontes niet kennen. Binnen TaleNT2 zijn zij allemaal gelijk.”

Het NT2-onderwijs op TaleNT2 duurt maximaal twee jaar. In het laatste half jaar van een traject wordt per leerling al een zachte overgang naar de wijkschool ingezet. “In samenspraak met de school kijken we of een kind al kan meedoen aan activiteiten in de wijk, op school of zich al kan aansluiten bij een (sport)vereniging”, vertelt Imke

Beide dames zijn met recht trots op deze eerste projectmatige samenwerking tussen stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert. “Onder de directeuren en IB’ers is al langer sprake van krachtenbundeling, maar dit omvat ons hele speelveld. Overkoepelend doel is dan ook om verbinding te creëren, kennisdeling en -overdracht tussen alle 22 basisscholen die onder onze stichtingen vallen. Daarnaast willen we een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van al onze leerlingen. 

Foto’s: Tommie Vialle