Sobere maar indrukwekkende herdenking op de Britse begraafplaats

NEDERWEERT – Nederweert24 maakte dit jaar een videoreportage. Op 11 november, Remembrance Day, ook wel Poppy Day genoemd, herdenken het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien. De datum 11 november is de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde. Op de zaterdag het dichtst bij 11 november organiseert de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel ieder jaar een herdenking op het Brits Militair kerkhof in Nederweert.

De kransen die tijdens de herdenking worden gelegd bestaan traditiegetrouw uit klaprozen (poppies) van kunststof. Sinds 1922 is de klaproos het symbool van de veteranenorganisatie, de Royal British Legion.

Het Britse ereveld in Nederweert herbergt de graven van 363 gesneuvelde militairen van militairen uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en India. Bij elk graf is een identieke zerk van wit natuursteen geplaatst met in reliëf een embleem van een vogel met gespreide vleugels en een kruis. De inrichting van Britse erevelden is uniform in alle 140 landen, waar de Commonwealth War Graves Commission verantwoordelijk is voor het onderhoud van de oorlogsgraven.

Voor de graven staat het ‘Cross of Sacrifice’, vervaardigd uit Portland natuursteen. Op het kruis is een bronzen zwaard aangebracht. Het offerkruis staat symbool voor de Britse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Deze militaire begraafplaats maakt een belangrijk deel uit van Nederweert. De Nederweertenarenhebben zich altijd erg verbonden gevoeld met deze bijzondere plek in onze gemeente. Lag het kerkhof eerst tussen weidse akkers, nu wordt het als het ware ‘omarmd’ door bebouwing.

De Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetary heeft het adoptieprogramma van de graven weer nieuw leven ingeblazen in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding herdenken. Het was namelijk lange tijd niet mogelijk om graven te adopteren omdat de Commonwealth War Graves Commission officiële adoptie niet toestond. Gelukkig is die koers verlaten. Want wat is er voor nabestaanden ver van hier geruststellender dan te weten dat zich iemand om het graf van hun dierbare bekommerd, ook nog na 75 jaar. Inmiddels zijn er al 250 graven geadopteerd.

Vanwege corona was het dit jaar een korte en sobere ceremonie. Burgemeester mevrouw Birgit Op de Laak legde namens het gemeentebestuur een krans en bloemen op het door haar geadopteerde graf. Dat deed ook kabinetschef de heer Giel Bruijnaers op zijn geadopteerd graf. Namens de Bond van Wapenbroeders legden voorzitter de heer Arie van der Lee en aalmoezenier Marcus Vankan bloemen. Ook legden zij bloemen op het graf van Henri Eric Harden VC en Private Foster. De Exhortation en het gebed werden uitgesproken door aalmoezenier pastoor Marcus Vankan.

Voor de Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetary legden mevrouw Silvia Sleven en haar zoon Gino op de door hen geadopteerde graven bloemen. Zij werden begeleidt door bestuurslid Wiel Mackus.

Van de 363 graven zijn er 262 inmiddels geadopteerd.  Wilt u ook een graf adopteren ga dan naar www.adoptiegravennederweert.nl en ga naar aanmelden.

Vorig artikelWijngaard De Apostelhoeve wint drie gouden medailles
Volgend artikelWethouder Martijn van den Heuvel opent uitzendbureau BaanHuis