Transformatie Grootschoterweg 143-145 Budel-Schoot naar appartementen

BUDEL – Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied

Het bijbehorende collegebesluit is vanaf 12 november 2020 6 weken in te zien via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1.

Opnieuw ter inzage
Op 17 augustus 2020 hebben wij eenzelfde publicatie in de Staatscourant gezet. Op dat moment ondervonden wij technische problemen met het publiceren van ruimtelijke plannen. Daardoor moet het plan met bijbehorende stukken opnieuw ter inzage worden gelegd.

Wijziging
Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de regels:

  • Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de bodem schoon is verklaard.

ziening is griffierecht verschuldigd.