Eindse Boys club van de week bij VriendenLoterij

NEDERWEERT – Voetbalvereniging Eindse Boys is afgelopen week benoemd tot “Club van de Week” en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van € 10.000,- van de VriendenLoterij. Hiermee waardeert de VriendenLoterij de grote inspanning welke Eindse Boys het laatste jaar heeft geleverd om haar clubgebouw te moderniseren. De kantine werd volledig vernieuwd, er werd een overkapping gemaakt en het gehele gebouw werd energieneutraal gemaakt. Dit met eigen middelen, steun van sponsoren en een geweldige inzet van de leden, een optimaal voorbeeld van goede samenwerking.

Zeer verrast waren ze, penningmeester Lambert Rietjens en voormalig secretaris Monique Greijmans, toen ze het bericht ontvingen dat hun aanvraag voor Eindse Boys werd gehonoreerd. De VriendenLoterij was onder de indruk van het accommodatie-project van de vereniging en wilde dit graag ondersteunen. Dit is mede mogelijk gemaakt door het feit dat veel mensen Eindse Boys ondersteunen door lid te zijn van de VriendenLoterij.

“Club van de Week”
Club van de Week is een campagne van de VriendenLoterij voor clubs, verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Denk hierbij aan: verduurzamen van het clubhuis, de aanleg van een nieuw sportveld, muziekinstrumenten of het faciliteren van maatschappelijke activiteiten voor de buurt. Tussen mei en december wordt wekelijks een aangesloten club, vereniging of stichting verrast met de titel ‘Club van de Week’ en met een eenmalige bijdrage van € 10.000,- van de VriendenLoterij om dit project te realiseren.

Structurele financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Steeds vaker kiezen deelnemers ervoor om hun eigen club, vereniging of stichting te steunen. Clubs, vereniging en stichtingen die nog niet zijn aangesloten bij de VriendenLoterij, kunnen zich melden via www.vriendenloterij.nl/clubs.

Vorig artikelBoost je bedrijf!
Volgend artikelNieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf