Stadsboerderij Beekpoort ouder dan gedacht

datering van het hoofdgebouw rond 1690-1700

Pand Beekpoort 3 Weert

WEERT – Er zijn nieuwbouwplannen voor de hoek Beekpoort en Nazarethsteeg. Op deze locatie staat de oude werkplaats van Neerke Scheepers. Deze boerderij blijkt toch ouder te zijn als gedacht. Voor het bouwplan moet het bestemmingsplan aangepast worden en in dat geval wordt de werkplaats/boerderij gesloopt.

Het hoofdgebouw dateert volgens onderzoek naar verschillende historische (kadaster)kaarten en de gebruikte bouwmaterialen, uit ca. 1700. In de loop der jaren zijn diverse wijzigingen aangebracht, zoals het verplaatsen van deuren en ramen en het verhogen van het dak. Als geheel is het hoofdgebouw echter nog duidelijk herkenbaar als historische bebouwing van minstens 300 jaar oud. Ook de ligging ten opzichte van het maaiveld is opmerkelijk. Vermoedelijk ligt het pand zo laag vanwege het uitgraven van de Zuid-Willemsvaart en het ophogen van de grond daaromheen.

Detail plattegrond 1703

Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1565 lijkt op deze plaats nog geen bebouwing aanwezig, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Wel is de loop van de Boshoverbeek, die uitmondde in de stadsgracht op deze kaart zichtbaar, evenals bebouwing aan de noordzijde van de Beekpoort. In 1703 werd er een kaart gemaakt voor nieuwe vestingwerken daar is de boerderij getekend binnen het bastion van de Beekpoort. Dit duidt in elk geval op een  datering van het hoofdgebouw rond 1690-1700. Op de kaart van 1811 staat de bouwmassa van Beekpoort 3 ook duidelijk herkenbaar aangegeven. Ook op latere kaart van 1894 is het gebouw te zien. De bijgebouwen zijn van veel latere datum.

Helemaal links het pand aan de Beekpoort nr. 3 | Foto: collectie Dor ca. 1890

De cultuurhistorische waarde ligt vooral in het historische stratenpatroon van de oude stadsentree aan de noordzijde van Weert (Oude Hushoverweg). Dit stratenpatroon is aangepast aan moderne eisen. Met het plan Beekpoort is ook deze ´slinger´ naar het noorden en de aansluiting op de Oude Hushoverweg verleden tijd. Deze bebouwing is een laatste getuige aan de stadskant van dit stratenpatroon en ´hoeksteen´ van de stad.

Desgevraagd laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het pand welliswaar een beschermd stadsgezicht, maar géén gemeentelijk en/of rijksmonument is. De eigenaar kan een sloopvergunning  aanvragen. De bouwtechnische staat is  slecht en aan het gebouw zijn in de loop der jaren diverse wijzigingen aangebracht, zoals het verplaatsen van deuren en ramen en het verhogen van het dak.

Meer lezen over het pand bezoek dan de website www.weertinkaart.nl

Vorig artikelCoronacrisis laat sporen na op arbeidsmarkt
Volgend artikelOpbrengst Goede Doelen Week in Nederweert