Roermond wil minder huishoudelijk afval door beter te scheiden

Plastic bottles in a refuse bin.

ROERMOND – De gemeente Roermond wil het huishoudelijk restafval tussen 2020 en 2025 verminderen. Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

Er wordt gewerkt aan het verkleinen van de afvalberg in de gemeente Roermond, zodat op termijn de afvalstoffenheffing van de gemeente omlaag kan. Op dit moment wordt ongeveer 198 kilogram per persoon per jaar aan afval ingezameld in de gemeente Roermond. In 2025 moet dit 100 kilogram worden. Daarmee sluit de gemeente Roermond aan bij landelijke doelstellingen voor het verminderen van huishoudelijk restafval en werken wij samen aan een duurzamer Roermond.

Veranderingen
Wat verandert er voor inwoners van Roermond? Vanaf 1 januari 2021 wordt het restafval en GFT één keer in de twee weken gescheiden ingezameld. Het PMD-afval (huishoudelijke plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons) wordt vaker ingezameld , namelijk één keer per week  in plaats van één keer per twee weken. De inzameling van emmers van 25L en 40L die met name worden gebruikt in het centrum (wonen boven winkels) en in de gestapelde bouw verandert niet en blijft één keer per week.

De gemeente is van plan om de huidige duobakken die u nu gebruikt voor GFT en restafval vanaf 1 juli 2021 te vervangen door twee losse containers. Op die manier kunt u uw afval nog beter scheiden en blijft er minder duur huishoudelijk restaval over. Minder kilo’s restaval leidt tot een besparing voor uw portemonnee en het milieu; de afvalstoffenheffing kan lager worden of zal minder stijgen. Over deze wijzigingen zullen wij u vanaf november dit jaar informeren.

Nieuwe inzamelaar
De afgelopen jaren werd het afval ingezameld door Renewi overheidsdiensten. Deze opdracht loopt op 31 december 2020 af. Daarom heeft de gemeente een aanbesteding uitgebracht  waarbij afvalinzamelaar Van Kaathoven Nederland B.V. de opdracht gegund is. Van Kaathoven start met haar opdracht op 1 januari 2021 in Roermond.

Vorig artikelExpositie Yvonne Schroeten – SPIEGELBEELDEN
Volgend artikelTeststraat voor arbeidsmigranten in Nederweert