Geen traditionele Vastelaovendsviering in gemeente Nederweert

NEDERWEERT – ‘t ès huule met de pet op. Of beter, …met de fieëstmöts op. Het Vastelaovendjseizoen 2020/2021 zal anders verlopen vanwege corona. De ‘tweede golf’ is met het toenemend aantal besmettingen een feit. Om ieders gezondheid te waarborgen nemen alle verenigingen in de gemeente Nederweert daarom gezamenlijk de verantwoordelijkheid en het besluit: Geen traditionele Vastelaovendjsviering in 2020/2021.

Op maandag 12 oktober kwamen de voorzitters en Vorsten van de vijf Vastelaovendjsverenigingen (VV de Pinmaekers Ni-jwieërt, KV de Piepkukes d’Indj, VV de Vlikkestaekers Doospel, CV de Bengels Ni-jwieërt-West en VV De Losböl Leivere), het Optochtcomité Ospel en burgemeester Op de Laak opnieuw bij elkaar. Men was het er samen over eens: “Op een verantwoorde en veilige wijze Vastelaovendj vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, is op dit moment helaas niet mogelijk”. Het besluit om geen traditionele Vastelaovendj te vieren ligt in de lijn met de landelijke richtlijnen en veel andere Limburgse verenigingen.

Hoêktj uch
Veiligheid en gezondheid zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de organisatie maar van ons allemaal. De verenigingen kunnen onmogelijk toezien op de naleving van de geldende maatregelen als Vastelaovendj op traditionele wijze wordt gevierd. Vastelaovendj is het feest van de ontmoeting, van het samen vieren. En juist dat is op dit moment onmogelijk. Dit besluit ligt in de lijn van hetgeen de beide Limburgse Veiligheidsregio’s vorige week hebben besloten en geldt daarmee ook voor andere aan Vastelaovendj gerelateerde vergunningplichtige bijeenkomsten. Zo wordt er door geen van de vijf
verenigingen een Prins of Prinsenpaar uitgeroepen, zijn er in alle vijf de kernen van de gemeente Nederweert geen bonte-avonden, boerenbruiloften, recepties, buutte- en liedjesavonden en optochten. Er is zonder Prinsen dan natuurlijk ook geen Sleuteloverdracht in het gemeentehuis. De Piepkukes geven komend jaar geen Kukekrentje uit en de Bengels geen Bengelke. De Vastelaovendjsgezet van de Pinmaekers zal in een andere vorm verschijnen en huis aan huis in de hele gemeente worden bezorgd.

’t Keumptj wi-jtj keumptj
We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is of over een paar weken, laat staan over een paar maanden. De Vastelaovendjsverenigingen en gemeente blijven in gesprek met elkaar om te kijken naar alternatieve vormen van ‘Vastelaovendj vieren’.

Det ès zundj en jaomer
We snappen dat dit een grote teleurstelling is voor velen. Vastelaovendj is een mooie en waardevolle traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. We rekenen op jullie begrip en hopen in 2022 Vastelaovendj weer samen groots te kunnen vieren.

Jônk gelieërdj ès aod gedaon
In regionaal verband wordt overlegd over het organiseren van jeugdactiviteiten die wel mogelijk zouden kunnen zijn binnen de coronamaatregelen.

Vorig artikelDocu-serie ‘Bouwen Aan het Paradijs’
Volgend artikelRoutekaart coronamaatregelen