Regulier zorg in SJG Weert gaat vooralsnog gewoon door

Als de huidige trend in het stijgende aantal coronabesmettingen doorzet dan is eind november 75 procent van de reguliere zorg afgeschaald. Die verwachting spreekt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandagmiddag uit.

Op dat moment zouden er ruim 4.500 coronapatiënten op een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis liggen en daarbovenop nog eens 1.300 COVID-19-patiënten op de intensive care (ic).

Kuipers spreekt van het “meest pessimistische scenario” en volgens hem zou dat aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen “ruim meer” zijn dan tijdens de piek in april. Ook het voorspelde aantal ic-patiënten zou die piek naderen. Tijdens de eerste golf ging het om ruim veertienhonderd bezette ic-bedden.

Volgens Kuipers is het daarom hard nodig dat door het kabinet extra maatregelen worden genomen. Hij hamert op het verminderen van de mobiliteit van mensen. “In het openbaar vervoer alleen noodzakelijke reizen toelaten zou een voorbeeld kunnen zijn.”

Net als Kuipers luidde de Federatie Medisch Specialisten (FMS) maandag de noodklok over de dreigende afschaling van de reguliere zorg. Volgens de organisatie dreigt een verviervoudiging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis en zou dat een afschaling van 70 procent van de reguliere zorg betekenen.

Op het moment dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis weer daalt duurt het nog weken voor de reguliere zorg weer op niveau is, waarschuwt Kuipers. “Bij de eerste golf duurde het na het ingaan van de lockdown twaalf weken voordat de reguliere zorg zich weer op het normale niveau bevond.”

SJG Weert
In Weert gaat de reguliere zorg vooralsnog gewoon door. De coronabesmettingen in onze regio zijn vooralsnog redelijk stabiel wat betekent dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Op de IC in het SJG liggen géén coronapatiënten (peildatum 7 oktober). Wel bereidt het SJG Weert zich voor op een mogelijke stijging van het aantal opnames.

Cijfers GGD Limburg Noord