Voorbereidingen Kindcentrum Leudal West gestart

LEUDAL – Naar aanleiding van het raadsbesluit op 30 juni 2020 over de locatie voor het nieuwe Kindcentrum (fusieschool HHIN) is begin juli een start gemaakt met de voorbereidingen voor de planologische procedure en de voorbereidingen voor de realisatie; de selectie van de architect. Om verdergaande stappen te kunnen zetten wordt de raad gevraagd in te stemmen met een voorbereidingskrediet.

De koopovereenkomst Heijerveld, de selectie van de architect en de vaststelling van het bestemmingsplan zijn belangrijke stappen, die gezet moeten worden om het Kindcentrum uiteindelijk te kunnen realiseren. Naar verwachting kan de overeenkomst nog voor het eind van dit jaar getekend worden, evenals de bekendmaking van de architect die het Kindcentrum gaat ontwerpen.

Voorbereidingskrediet
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 726.000,-. Het onderwerp wordt behandeld in de commissie sociaal op maandag 26 oktober 2020.

Projectstructuur en communicatie
Inmiddels is de projectstructuur door alle partners, te weten SPOLT, Hoera Kinderopvang, Stichting Bibliocenter en gemeente, vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze projectstructuur is de communicatie. Er ligt momenteel een conceptcommunicatieplan dat de gemeente met de Dorpsraden gaat bespreken. Een ander onderdeel van de projectstructuur is de vorming van diverse werkgroepen. Er wordt onder meer een werkgroep buitenruimte/verkeersveiligheid opgericht. Deze werkgroep is onder andere bedoeld voor een vertegenwoordiging van de Dorpsraden en omwonenden. Meer informatie over deze samenstelling volgt.