Onderhoudswerkzaamheden riolering op diverse locaties in Weert

Tot en met november voornamelijk in de wijk Boshoven

WEERT – Onlangs is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in verschillende straten in de gemeente Weert, voornamelijk in de wijk Boshoven maar ook een enkele straten daarbuiten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd omdat naar aanleiding van inspecties is geconstateerd dat het riool op die locaties gerenoveerd, of plaatselijk gerepareerd moet worden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden medio november 2020 afgerond.

De firma GMB Rioleringstechnieken B.V. uit Kampen voert in opdracht van de gemeente Weert, de werkzaamheden uit. De omwonenden worden door de aannemer apart geïnformeerd.

Rioolrenovatie
De renovatie gebeurt via de zogenoemde kousmethode, ook wel relining genoemd. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Nadat de nieuwe buis volledig is uitgehard (binnen één dag) worden de aansluitingen weer geopend en kunt u weer normaal gebruikmaken van het riool. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor de (verkeers-)hinder tot een minimum beperkt blijft. Naast de renovatie worden op diverse locaties ook plaatselijk kleine reparaties uitgevoerd.

Planning
Voor de renovatiewerkzaamheden geldt globaal de volgende planning:

  • Week 41: Klaproosstraat, Wilgenroos, Ensenbroek, Grasbroek, Voorburcht, Haegenbroek, Villartshove, Pastoor Rieterstraat, Princenweg, Hofakkerstraat (Biest) en Mesdaghof (Altweerterheide).
  • Week 42: Schansbeemdweg.
    Vervolgens worden in week 42 en 43 op diverse locaties plaatselijk kleine reparaties uitgevoerd. Deze zijn kortdurend van aard. Aansluitend worden deze riolen geïnspecteerd.

Verkeersmaatregelen
Ter plaatse van de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen door het plaatsen van (gedeeltelijke) wegafzettingen en/of de inzet van verkeersregelaars. Mocht het nodig zijn op doorgaande wegen de weg volledig af te zetten dan geldt een lokale omleidingsroute die staat aangegeven op gele borden.

Meer informatie
Heeft u toch nog vragen? Kijk dan op www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op met GMB Rioleringstechnieken via telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via [email protected]. Vraagt u hierbij naar onze projectleider, Bart Schoemaker.

Vorig artikelWarm Wonen in Weert start met informatiebijeenkomsten
Volgend artikelGewijzigde vergunning voor huisvesting internationale werknemers Stramproy