AZC Cranendonck start met pilot aanpak overlast

CRANENDONCK – Deze week is een pilot van het COA gestart. Het gaat om de pilot van een aanvullende maatregel in de aanpak van overlastgevende asielzoekers op het azc Cranendonck.

Het gaat om opvang van de groep vreemdelingen die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst, die snel kunnen worden behandeld en afgewezen. Vaak zijn dit kansarme asielaanvragen en een aantal van deze asielzoekers zorgt voor overlast. Deze groep ‘veilige landers’ vangt het COA op dit moment ook al op in het azc Cranendonck, maar nu nog in de reguliere opvang. Het is dus geen uitbreiding, maar een aanvullende maatregel in de aanpak van deze groep overlastgevende asielzoekers. De bedoeling is dat de behandeling van de asielaanvraag voor hen zo kort mogelijk is en Nederland minder aantrekkelijk te maken voor deze meestal kansloze groep in de asielaanvraag.

Strenger, soberder en gescheiden opvang
De pilot is een versoberde en verstrengde vorm van opvang van deze groep, binnen een afgescheiden gedeelte van het azc. Deze sobere opvang krijgt bovendien extra beveiliging en meer medewerkers op de werkvloer.

Verloop pilot
Er wordt in de pilot gestart met een kleiner aantal personen. In december wordt de eerste evaluatie gedaan, of deze sobere wijze van opvang van de groep veilige landers werkt en door kan gaan. Mocht blijken dat deze keuze uiteindelijk niet tot de gewenste resultaten leidt, dan zal deze opvangvorm tussentijds worden beëindigd. Vanzelfsprekend gebeurt dit met alle betrokken partijen waarmee het COA en de gemeente in de afgelopen jaren zo intensief samengewerkt hebben.

Vorig artikelSamenwerkingsfonds Fonds Luc Janzen Provincie Limburg gelanceerd
Volgend artikelComing Out Dag 2020 Weert