College van B&W Nederweert bezoekt Kargro Recycling

NEDERWEERT – Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaat met regelmatig op bedrijfsbezoek in de gemeente Nederweert. Als gevolg van het coronavirus werden de bezoeken in het voorjaar van 2020 geannuleerd. Inmiddels zijn deze hervat, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Op woensdag 19 augustus bezocht het college Kargro Recycling op bedrijventerrein Aan Veertien.

Kargro Recycling is internationaal toonaangevend op het gebied van innovatie en circulaire economie (het creëren van nieuwe grondstoffen uit afval). Autobanden worden gerecycled en weer ingezet als duurzame grondstof (voornamelijk rubber en staal). Het bedrijf heeft een eigen R&D-afdeling en werkt intensief samen met kennisinstituten en innovatiecentra. De uiteindelijke doelstelling van het bedrijf is om de bandenstroom volledig circulair te maken. In 2017 won Kargro Recycling de Automotive Innovation Award, een award die jaarlijks wordt uitgereikt aan veelbelovende innovaties die mobiliteit slimmer, schoner en/of efficiënter maken.

V.l.n.r.: gemeentesecretaris Johan Bakens, CEO Jan Driessen, burgemeester Birgit Op de Laak, locatiedirecteur Rob
Zootjes, wethouder Peter Koolen en bedrijfscontactfunctionaris Ruud Joris. Foto: Hans Geleijns, adviesbureau LPB / Sight

Zeven hectare
Het college werd tijdens het bedrijfsbezoek door CEO Jan Driessen en locatiedirecteur Rob Zootjes bijgepraat over de bedrijfsontwikkelingen en toekomstplannen. Vervolgens werd het productieproces getoond tijdens een rondleiding over het bijna zeven hectare grote terrein.

Dialoog aangaan
Wethouder Koolen over het bezoek: “De gemeente Nederweert is enthousiast over de circulaire missie van Kargro Recycling. Dit mag het bedrijf ook meer laten zien. Niettemin brengt een industrieel proces soms ook overlast met zich mee. Denk hierbij aan geur en geluid. Wij vinden het als gemeente belangrijk dat bedrijven die hiermee te maken hebben, binnen de normen blijven opereren, op constructieve wijze de dialoog aangaan met de omgeving en inspanning leveren om eventuele overlast te beperken. Kargro Recycling wil zich hier graag voor inzetten.”

Aanmelden voor bezoek
Het gemeentebestuur wil graag zijn betrokkenheid tonen bij de ontwikkelingen en plannen van ondernemers. Daarbij gaat het zeker niet alleen om industriële bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. Ook groothandels en detailhandelsbedrijven, maatschappelijke organisaties zoals onderwijs- en zorginstellingen en ondernemers in de agrarische of recreatieve sector of op het gebied van sport en welzijn, kunnen zich aanmelden voor een bezoek van het college van B&W.

Vorig artikelExpositie ‘Franse watertorens’ van Jo Brunenberg in de Annex
Volgend artikelMusical ‘Haal Het Doek Maar Op’ in Weert