Blauwalgen in Belgisch deel Zuid-Willemsvaart

risico voor zwemmers, waterski en jetski

Zuid Willemsvaart

BOCHOLT – Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 19 augustus 2020 heeft aangetoond dat de waargenomen blauwalgengroei in de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo potentieel toxisch is. Daarom geldt er vanaf 21 augustus 2020 een captatieverbod op (specifieke delen van) deze waterlopen.

Wat is een captatieverbod? Tijdens langere periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Wanneer het water te fel zakt, kan er een verbod komen om water uit de waterloop te onttrekken. Het is verboden om in de drijflaag en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

Dit verbod is van toepassing op:

  • de Zuid-Willemsvaart
  • het kanaal Bocholt-Herentals van kmp 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte van Bocholt tot en met Lommel)
  • het kanaal naar Beverlo van kmp 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals grondgebied Lommel tot aan de grens van de provincie Antwerpen).

Waterrecreatie
Wat waterrecreatie betreft, werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid een risicoanalyse voor de verschillende recreatievormen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zwemmen, duiken, waterski en jetski het meeste risico inhouden. Zwemmen is, behoudens vergunning, sowieso verboden in bevaarbare waterlopen. De Vlaamse Waterweg beschikt over de juridische mogelijkheid om de zones voor waterski, jetski en aanverwante activiteiten (tubing, wakeboarden, …) te sluiten.

BRONProvincie Limburg
Vorig artikel14de tuinexpositie ‘Muziek & Kunst. In de Tuin’
Volgend artikelOproep thuisblijven na bezoek coronagast café de Brouwer onnodig