Groene Zomerschool bij De IJzeren Man

WEERT – In de laatste week van de zomervakantie organiseert het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man samen met basisschool Het Dal de Groene Zomerschool. Dit vindt plaats van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus van 9.00 tot 15.00 uur en rondom het centrum aan de Geurtsvenweg 4 in Weert.

Gedurende deze laatste vakantieweek krijgen de kinderen op een bijzondere manier en in de natuur les in taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek. Er hebben zich dit jaar maar liefst 35 leerlingen aangemeld.

Leeromgeving
Het idee van de Groene Zomerschool is dat de natuur een ideale leeromgeving is voor levensecht leren en het toepassen van praktische vaardigden en begrippen. Ook biedt de natuur veel inspiratie, stimuleert samenwerken en zorg dragen voor elkaar. Door de Groene zomerschool zullen de kinderen door te werken, beleven en spelen in de natuur de leerstof beter begrijpen. Zo leren de kinderen bij het bouwen van hutten verschillende rekenbegrippen zoals lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, schaalverhoudingen praktisch toe te passen en verbeteren zij technische vaardigheden zoals constructies bouwen en knopen maken. Ook leren de kinderen om zelf een pijl met boog te maken en potjes te kleien en deze vervolgens direct te gebruiken. Bij het maken van smaakvolle gerechten komen inhoud en gewicht aan bod en leren ze goed om te gaan met keukengereedschappen. Verder krijgen ze bij het ontwerpen en maken van bootjes meer inzicht in drijven, zinken, stroomsnelheid en opwaartse kracht. Met een heuse bootjesrace in de beek wordt duidelijk welk ontwerp het beste voldoet en wordt de winnaar beloond met een mooie prijs.

De lessen zijn coronaproof en worden verzorgd door leerkrachten. Vrijwilligers van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man zorgen voor de ondersteuning.