Peelklokje week 32 online

  • OSPEL – Kerkdiensten van 7 tot en met 15 augustus online
KERKDIENSTEN 7 – 15 augustus.                  
 
Vrijdag 7 augustus, 1e vrijdag van de maand : Ziekencommunie
 
Zaterdag 8 augustus, H. Dominicus, priester, 
19.00 jrd Toon van Tulden, 
ghm Drika Caris-Kessels (verjaardag).
 
Zondag 9 augustus, 19 e zondag door het jaar, 
10.00 voor het welzijn van de parochie en parochianen. 
 
Donderdag 13 augustus, 
19.00 voor de zieken. 
 
Zaterdag 15 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, 
19.00   Annie Steijvers-Ras, 
zwd  Alda Bruekers, .
 
MISDIENAARS : 
 
Za. 8 aug. 19.00 : Rick van Hulsen; 
Zo. 9 aug. 10.00 : Willem, Pieter en Ceciel Tullemans; 
Za. 15 aug. 19.00 : Tom Dirks. 
 
DOOPSEL : 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel is Kenji Geurtjens, Plaproosstraat 5, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Wij wensen dopeling en ouders van harte proficiat en een gezegende toekomst.
 
OVERLEDEN :
 
Op 22 juli jl. overleed Hannie Op ’t Root-van Bakel, oud 69 jaar, Kampersweg 12’
Op 24 juli jl. overleed Nellie Rietjens-Beerens, levenspartner van Bèr de Wit, oud 83 jaar, Past. Vullersstraat 54.  Mogen/ zij rusten in vrede.
 
Pastoor Koumans OMI.