Peelklokje week 32 online

OSPEL – Kerkdiensten van 1 tot en met 8 augustus

KERKDIENSTEN 1 – 8 augustus

Zaterdag 1 augustus, H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en
kerkleraar, 19.00 ghm Cornelis Kuepers, echtgenote en familie.

Zondag 2 augustus, 18e zondag door het jaar, 10.00 voor eigen intenties.

Donderdag 6 augustus, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 7 augustus, 1e vrijdag van de maand : Ziekencommunie.

Zaterdag 8 augustus,
19.00   jrd Toon van Tulden,
ghm Drika Caris-Kessels.

MISDIENAARS :

Za. 1 aug. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
Zo. 2 aug. 10.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
Za. 8 aug. 19.00 : Rick van Hulsen.

DOOPSEL :

Door het sacrament van het H. Doopsel is Ties Bongers, Meester Schakenhof 13, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Wij wensen dopeling en ouders van harte proficiat en een gezegende toekomst.

OVERLEDEN :

Op 17 juli jl. overleed Annie Douven-van Grimbergen 76 jaar, adres Zorgcentrum St. Joseph. Moge zij rusten in vrede.

CORONA :

Bent u vanwege de coronagevaar bezorgd om naar de kerk te komen ? Neem dan gerust een mondkapje mee ter bescherming van u zelf en anderen.

Uit KOORGELEIDE :

(uitgave van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond)
“Het in stil in de kerk ………
Denk aan de mensen die stierven in eenzaamheid
door plastic gescheiden van de werkelijkheid.
Denk aan de dierbaren op afstand gehouden
door onzichtbare muren die we om hen bouwden.
Denk aan de mensen die in hun nabijheid bleven
door hen de laatste zorg en menselijkheid te geven.
Denk aan de zekerheid van leven en dood
dat maakt Gods mensen klein of groot”.

Ad Voesten.

Pastoor Koumans OMI.