Antwoorden op vragen JAN overlast ratten

NEDERWEERT – Hierbij ontvangt u de antwoorden op de artikel 41 RvO vragen van de fractie JAN m.b.t. rattenoverlast.

Antwoorden art 41 RvO vragen fractie JAN – rattenoverlast

 

NEDERWEERT – Nederweert, 18 juni  2020- Aan: Het College van B&W van de gemeente Nederweert.

Betreft: Vragen volgens artikel  41 van het Reglement van Orde inzake aanpak overlast ratten

Geacht College,

De laatste tijd ontvangen wij geregeld meldingen van bewoners omtrent overlast van ratten in de wijken rondom de Laurierstraat en Tichelveld. De aanwezigheid van ratten is schadelijk voor de volksgezondheid omdat ze dragers zijn van bacteriën en ziektekiemen en kunnen daarmee de ziekte van Weil, paratyfes, pest, voedselvergiftiging en huidziekten veroorzaken.

Bij grote overlast van ratten is het in eerste instantie de plicht van de gemeente om in het kader van het gevaar van de volksgezondheid een inspectie uit te voeren.

Lees hier de volledige brief >>