Route naar energieneutraal Weert is eerlijk, kansrijk en groen

Warm Wonen in Weert

WEERT – De gemeente Weert gaat voor een eerlijke, kansrijke en groene overgang naar een energieneutrale gemeente in 2040. De gemeenteraad heeft op donderdag 9 juli de kernwaarden en doelstellingen vastgesteld van de Weerter Routekaart Energietransitie. Daarmee zet de gemeente tot 2030 in op het goed isoleren van gebouwen, het terugdringen van de energiebehoefte van mobiliteit en het opwekken van hernieuwbare energie.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners en bedrijven kunnen meedoen en dat de lasten eerlijk verdeeld worden. Bovenal is de energietransitie van Weert groen. Na de zomer zal het eerste project binnen de Weerter Routekaart Energietransitie van start gaan: Warm Wonen in Weert.

Weert gaat voor eerlijk, kansrijk en groen
De kernwaarden van de energietransitie in Weert zijn eerlijk, kansrijk, en groen. Eerlijk betekent dat inwoners niet met onnodig hoge kosten worden geconfronteerd, dat er goed gekeken wordt naar de ruimtelijk impact, dat er zeggenschap is van inwoners, dat er aandacht is voor hernieuwbare grondstoffen en het eerlijk verdelen van de lasten.
De energietransitie is ook kansrijk voor inwoners, bedrijven en gemeente. De energietransitie draagt positief bij aan de lokale economie. Weert heeft in het verleden aangetoond hoe kansen kunnen worden ingevuld, zoals bij het zonnepark Altweerterheide. Energiebesparing is een zeer kansrijke methode om invulling te geven aan de energietransitie. Immers, elke joule energie die niet gebruikt wordt, hoeft niet te worden opgewekt. Kansrijk betekent ook dat ontwikkelingen in de energietransitie bijdragen aan de vooruitgang van Weert.
De regio Weert is in 2014 uitgeroepen tot groenste regio in de wereld. Hier zijn Weertenaren trots op en ze willen dit zo houden. De Routekaart Energie heeft als derde kernwaarde ‘groen’: de energietransitie en groen versterken elkaar.

Overstap naar een andere energiebron
Weert hoeft niet meteen over op een andere energiebron. De gemeente kiest er nadrukkelijk voor om de komende 10 jaar in te zetten op het isoleren van alle panden. Daar zullen ook alle stimuleringsregelingen en acties op gericht zijn. Tegelijkertijd wordt er gedegen onderzoek gedaan naar welke energiebron(nen) voor onze gemeente het meest geschikt zijn. De echte overgang naar een andere energiebron zal voor bestaande woningen pas na 2030 plaatsvinden. Woningeigenaren wordt gevraagd om werk te maken van het aardgasvrij-proof maken van de woning zodat de woningen klaar zijn voor de overstap na 2030. Weert gaat dus nog niet direct van het gas af.

Samen op weg naar energieneutraal 2040
We weten als samenleving dat fossiele bronnen zoals aardolie en aardgas opraken en de lucht vervuilen. Daarom willen we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en zo klimaatverandering tegengaan. Om dat te bereiken gaat de gemeente Weert inwoners en bedrijven de komende jaren ondersteunen in deze transitie. Het eerste project hierin is Warm Wonen in Weert, waarbij Weert Energie, Wonen Limburg en de gemeente Weert samenwerken om huiseigenaren en huurders helpen om hun huis goed te isoleren. Wethouder Geert Gabriels: Laten we dit traject in Weert SAMEN aangaan en deze kansen SAMEN grijpen. Bedrijven, inwoners, onderwijs, overheid zullen samen moeten optrekken. Met de Weerter Routekaart Energietransitie, zet Weert een belangrijke stap!”

Vorig artikelGemeenteraad gaat akkoord met herinrichting stadspark
Volgend artikelMogelijk paracetamol met kankerverwekkende stof op Nederlandse markt