Campagne voor nieuw ondernemerschap

WEERT –  Gemeente Weert, Streetwise, Centrummanagement Weert, BIZ-Ondernemers en BIZ-Vastgoed starten gezamenlijk een campagne om nieuw ondernemerschap aan te trekken. De campagne vormt de volgende stap in de aanpak van de leegstand in de binnenstad.

Verbeteren vestigingsklimaat
Streetwise is in januari van start gegaan in Weert en heeft met alle relevante stakeholders
gesprekken gevoerd over factoren die het vestigingsklimaat beïnvloeden, zoals
huurvoorwaarden en financieringsmogelijkheden. Zowel vanuit de marktpartijen zoals
verhuurders en financiers, als vertegenwoordigende partijen zoals BIZ-Ondernemers, BIZVastgoed en Centrummanagement, is breed draagvlak gebleken voor de aanpak. Inmiddels zijn ruim twintig potentiële ondernemers voor de Weerter binnenstad in beeld.

Stimuleringsregeling Binnenstad Weert
Samen met BIZ-Vastgoed en gemeente Weert, heeft Streetwise een stimuleringsregeling
uitgewerkt voor ondernemers. BIZ-Vastgoed heeft hier vervolgens de middelen voor
vrijgemaakt. Ondernemers die zich vestigen in de binnenstad kunnen gebruik maken van deze regeling om maximaal € 5.000,- subsidie te ontvangen. De regeling is met terugwerkende kracht in werking gesteld per 1 januari 2020.

Fysieke en online campagne
Om de kansen in de binnenstad verder onder de aandacht te brengen bij potentiële nieuwe
ondernemers wordt een gezamenlijke campagne opgestart. Deelnemende verhuurders tonen door middel van een ‘Start’-poster op de leegstaande panden de mogelijkheden van
begeleiding door Streetwise. Ook gevestigde ondernemers kunnen deelnemen aan de
campagne door een sticker met dezelfde informatie op hun etalage te tonen. Daarnaast zijn er ansichtkaarten voor het winkelende publiek die naar bekenden met ondernemersideeën
kunnen worden gestuurd. De campagne zal uiteraard ook online zichtbaar worden.