Randweg definitief van de baan

Gekozen voor oplossen van knelpunten

NEDERWEERT – Vandaag heeft Provinciale Staten ingestemd met het voorkeursalternatief van het project N266-N275. Door dit besluit komt er een einde aan de realisatie van een randweg. Deze mogelijke komst van een randweg verdeelde de inwoners en de politiek al jaren. JAN heeft de nut en noodzaak van een randweg altijd betwist en is erg tevreden over de uitkomst van dit historische besluit dat vandaag is genomen.

Historie
Al vele jaren wordt in de Provincie en onze gemeente gesproken over het verbeteren van de infrastructuur van Provinciale wegen in Nederweert. In 2012 werden diverse varianten voorgelegd waarbij vooral de opties voor het aanleggen van een randweg rondom Nederweert verder werden uitgewerkt. Dit ondanks het ontbreken van nut en noodzaak voor een dergelijke randwegvariant. Ook de Provincie constateerde in 2017 dat een randwegvariant een dure optie was, die ook nog eens op weinig draagvlak kon rekenen.
Daarop werd besloten de knelpunten op de huidige weg verder te onderzoeken en hiervoor een alternatieve variant uit te werken.

Besluitvorming
Na uitwerking van 2 varianten – waaronder een randwegvariant en een knelpuntenvariant – adviseerde de gemeenteraad van Nederweert in 2019 aan de Provincie om in te stemmen met deze knelpuntenvariant. Provinciale Staten hebben vandaag ingestemd met dit voorstel en daarmee is het besluit formeel genomen om af te zien van het aanleggen van een randweg en te starten met het oplossen van de verkeersknelpunten.

Tevreden met resultaat
Jarenlang heeft JAN aangegeven dat nut en noodzaak voor aanleg van een randweg eerst onderzocht zou moeten worden. Wij zijn als JAN  erg tevreden dat mede hierdoor meer onderzoek is verricht naar de mogelijke oplossingen en dat dit uiteindelijk heeft geleid tot het vandaag genomen besluit tot verdere uitwerking van de verkeersknelpunten in Nederweert.

JAN wil iedereen bedanken die zich samen met ons sterk heeft gemaakt om dit dossier tot een goed einde te brengen.

 

Vorig artikelWelkom voor nieuwe bewoners 75 appartementen Park Zuytwillemsvaert in Weert
Volgend artikelWoninginval aan Mastenbroekweg in Weert