Opening Fietspad Heldenseweg in Neer 1 juli

HEYTHUYSEN – Op woensdag 1 juli openen wethouder Stan Backus en gedeputeerde Carla Brugman officieel het fietspad langs de Heldenseweg in Neer. Ze stappen omstreeks 17.15 uur op de fiets en komen dan ter hoogte van de grens met de bebouwde kom elkaar tegen om hier de openingshandeling te verrichten, waarmee het fietspad officieel in gebruik genomen wordt. In het bijzijn van enkele genodigden, rekening houdend met de corona maatregelen, wordt er een woord van dank uitgesproken door de wethouder en de gedeputeerde richting de aanwezigen.

Over de Heldenseweg
De Heldenseweg ligt tussen de N273 (Napoleonsweg) en de N562 (provinciale weg van Roggel naar Helden). Het is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 4 km. Van deze 4 kilometer ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. Hier mag 50 km per uur gereden worden. Het overige gedeelte van de weg ligt buiten de bebouwde kom. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. Deze weg, die tevens een school-thuis route is, werd als zeer onveilig ervaren. Door de aanleg van een vrij liggend fietspad buiten de bebouwde kom over een lengte van circa 3,3 km en de realisatie van fietsstroken binnen de bebouwde kom, is de veiligheid voor alle weggebruikers, maar in belangrijke mate voor fietsers, aanzienlijk verbeterd.

Start
In november 2019 is de opdracht voor de aanleg van het fietspad gegund aan Hoogmartens uit Maasbree. Daarna is gestart met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het rooien van bomen en struiken. Vanaf maandag 6 januari, startte de daadwerkelijke aanleg van het fietspad met alle bijbehorende werkzaamheden. Met de realisatie van deze fietsverbinding gaat een lang gekoesterde wens, waarover al jaren gesproken wordt (ook al binnen de voormalige gemeenten Roggel en Neer), in vervulling.

Provinciale subsidie
In het kader van het Uitvoeringsplan Fiets 2016-2019 is in maart 2018 een provinciale subsidie toegekend van € 658.000 euro. Tevens is het fietspad opgenomen als toonaangevend project in het Provinciale Uitvoeringsplan ‘Fiets.’

Vorig artikelZó overleefde HV Weert de coronastorm
Volgend artikelJosé van Aaken nieuwe gemeentesecretaris Roermond