Ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen

Fase 3 ontwikkeling Multimodale Terminal de Kempen

WEERT | CRANENDONCK – De gemeenteraad van Weert heeft  groen licht gegeven voor fase 3 van de havenontwikkeling, de Multimodale Terminal De Kempen, van GVT Group of Logistics. 

In combinatie met de aanwezige maakindustrie en logistieke bedrijven, geeft de haven een belangrijke impuls aan het vestigingsklimaat in de regio.

Fase 3 van de havenontwikkeling betreft de nieuwbouw van drie op- en overslaghallen, de aanleg van de landschappelijke inpassing (een aarden wal met begroeiing) en de aanleg van verharding, lichtmasten en maatregelen voor een goede afwatering voor de op- en overslag activiteiten. Alsmede het toestaan van havenactiviteiten op de percelen behorende bij de aanvraag. Deze ontwikkeling wijkt af van de toegestane mogelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen ‘Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand’ (2013) van de gemeente Cranendonck en het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ van de gemeente Weert.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaringen van geen bedenking van de gemeenteraden van Cranendonck en van Weert alsmede de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.cranendonck.nl/dorplein. Tevens zijn de stukken te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienrs NL.IMRO.1706.OVBDO1011-VAS1 en NL.IMRO.0988.PBTerminalkempen-VA01). Het is ook mogelijk om het besluit met bijbehorende stukken in te zien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert

Vorig artikelGrafkelder Paterskerk landelijk nieuws
Volgend artikelSporen van een wolf in Nederweert