Plantentorens Ospel TOCH gerealiseerd

OSPEL – Afgelopen maand is Ospel weer op gefleurd met de mooie plantentorens. Dit initiatief van de Dorpsraad had in 2020 bijna geen vervolg gehad… Wellicht weet je dat de torens gesponsord worden door het bedrijfsleven in Ospel. Deze ondernemers hebben een 3-jarig sponsorcontract getekend.

Dit jaar zouden deze sponsoren weer hun bijdrage leveren, maar ook in Ospel heeft het coronavirus huisgehouden. De Dorpsraad heeft daarom besloten dit jaar geen sponsoren te benaderen en de kosten te dekken uit een reservepotje. Ook dat potje heeft zijn beperkingen.

We zouden het fantastisch vinden als inwoners een steentje bij willen dragen. Dat kan in de vorm van een vrijwillige bijdrage aan Dorpsraad Ospel via rek.nr. NL25 RABO 0128 4317 76 onder vermelding van “plantentorens”. We willen alle mensen die hier gehoor aan geven hartelijk danken! Samen zorgen we ervoor dat iedereen van de fleurige plantentorens mag blijven genieten.

Maar ook het onderhoudsteam kan uitbreiding gebruiken. Enkele nieuwe reservekandidaten zijn van harte welkom. Heb je 1 á 2 uurtjes per 2 weken tijd om even mee te helpen met het onderhoud van deze bloemenjuweeltjes? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Jan Smeets 06 50424459. Hij geeft jou graag meer informatie. Je hebt hiervoor géén groene vingers nodig.