Goed verzekerd tegen brand

Misschien is het wel het ergste wat woningeigenaren, maar ook huurders kan overkomen: een woningbrand. Hoewel velen misschien denken dat het hen niet zal overkomen kan een brand in een mum van tijd ontstaan, met zeer grote schade tot gevolg. Naast het emotionele trauma krijgen slachtoffers van brand vaak ook nog van doen met een grote financiële schadepost.

Welke verzekeringen dekken brandschade?
In het verleden was het gebruikelijk dat woningeigenaren een aparte brandverzekering afsloten. Dit kan bij sommige verzekeraars nog steeds. Alleen de meeste woningeigenaren sluiten een inboedel- en opstalverzekering af. De dekkingen van deze verzekeringen zijn over de loop der jaren namelijk zo uitgebreid dat een aparte brandverzekering eigenlijk niet meer nodig is. Woningeigenaren hebben dus voldoende aan een inboedel- en opstalverzekering om zich in te dekken tegen een woningbrand. Dit zijn ook de meest essentiële verzekeringen die naast brand vrijwel alle andere soorten schades dekken.

Brand en de opstalverzekering
De belangrijkste verzekering tegen brand is de opstalverzekering. Deze verzekering dekt alles wat op en aan de woning vast zit. Het is voor te stellen dat als een woning geheel tot de grond toe afbrandt, de woningeigenaar met een gigantisch probleem zit. Hoewel het verlies van inboedel en persoonlijke zaken zeer ernstig is, is het feit dat er geen woning meer is nog erger. Vaak betaalt de woningeigenaar immers nog hypotheek over de woning en die komt met een brand niet zomaar te vervallen. Een opstalverzekering vergoedt de herbouw van de afgebrande woning. Hierdoor is de woningeigenaar in staat om zijn woning weer volledig op te bouwen en betaalt hij niet voor niets hypotheek. Ook als de woning niet geheel afbrandt, kan de schade zeer groot zijn. Niet alleen door brand, maar ook door blusschade. Deze kosten vallen allemaal onder de dekking van een opstalverzekering. Daarnaast zijn er nog bijzondere kosten, waarvan de meeste verzekeraars de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor een contra-expertise. Dit is een deskundige die het slachtoffer helpt bij vaststellen van de schade en die met de verzekeraar onderhandelt. De kosten van het opruimen en saneren, een vervangende woonruimte, en het vervoer en de opslag van de inboedel kunnen allemaal onder de dekking van de opstalverzekering vallen.

Schade aan de inboedel
Wanneer de woning zelf onaangetast blijft bij een brand kan de inboedel wel degelijk zware schade lijden. Deze schade komt ten laste van de inboedelverzekering. Schade aan de inboedel hoeft overigens niet door een ongeluk ontstaan te zijn, ook (onopzettelijke) schade door eigen schuld wordt gedekt. Naast brandschade vallen alle andere soorten schades, zoals blusschade, roetschade, rookschade, smeltschade en alle andere gevolgschade onder de dekking van deze verzekering. Een voorwaarde is overigens wel dat het om een oncontroleerbare brand gaat. Wanneer de bewoner een controleerbaar brandje niet actief tegengaan, is er het risico dat dit niet onder de dekking valt.

Vorig artikelVijf dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling
Volgend artikelPreuveRia geopend: pop-up restaurant en terras