Wethouder Wendy van Eijk: Horecaondernemers hoeven dit jaar geen precariobelasting te betalen voor een terras

WEERT – Een maatregel om Weerter horecaondernemers tegemoet te komen is dat er dit jaar geen belasting om een terras te mogen inrichten op grond van de gemeente (precario) betaald hoeft te worden. Voor ondernemers die deze kosten al betaald hebben overleggen met de BsGW over wanneer, en op welke wijze, wij dit compenseren/terugbetalen.

Onder de naam precariobelasting of precariorechten kan door een Nederlandse gemeente een belasting worden geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond/provinciegrond (artikel 228 Gemeentewet/artikel 222c Provinciewet) of grond van het openbaar lichaam (artikel 60 FinBES). Hierbij moet worden gedacht aan een winkeluitstalling en allerlei andere voorwerpen die op straat te vinden zijn. Ook het terras van een café valt er onder.

Uitbreiding van terras
Daarnaast wil de gemeente Weert graag meedenken om het terras tijdelijk te kunnen uitbreiden of te veranderen. Daarbij blijft belangrijk dat we de 1,5 meter afstand houden, er voldoende ruimte is voor publiek buiten het terras, de bereikbaarheid van hulpdiensten gewaarborgd is en er geen overlast ontstaat voor naastgelegen bedrijven of omwonenden. Daarnaast mag de weekmarkt in haar indeling niet belemmerd worden.

Wethouder Wendy van Eijk (Financiën): ‘De versoepeling van de maatregelen is heel belangrijk, maar het maakt de geleden schade niet goed. Daarom hebben we als college besloten om de precariobelasting voor terrassen dit jaar niet te innen. Daarnaast mogen de terrassen ruimer worden opgezet, mits de veiligheid en bereikbaarheid niet in het geding komen. Afstemming met ondernemers heeft de afgelopen weken op constructieve wijze plaatsgevonden. Ik zie de opening van de horeca met vertrouwen tegemoet. Voor het naleven van de regels doen wij als gemeente nadrukkelijk een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid.’

 

Terras aanpassen of uitbreiden
Bent u horecaondernemer en wilt u uw terras tijdelijk uitbreiden of aanpassen? Neem dan contact op met de gemeente Weert via [email protected].