Wethouders doen boekje open: ‘Heijmans is een einzelgänger’

Wethouder Paul Sterk.

WEERT – Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering over de integriteit van Jos Heijmans geeft het college van B&W de voormalig burgemeester van Weert er flink van langs.

Waar Heijmans het college van B&W verwijt geen eerlijke kans te hebben gekregen om zich te verdedigen in de rol van burgemeester, geeft wethouder Paul Sterk (Zorg) een totaal andere lezing. “Toen de integriteitskwestie in de media kwam, probeerde de burgemeester ons gerust te stellen dat er niets aan de hand was. De kloof tussen de burgemeester en wethouders werd groter toen er WOB-verzoeken kwamen die hij wilde tegengaan. Wij staan namelijk juist voor transparantie. Hij stelde voor om buiten de raad om afspraken te maken en begon te dreigen met het nemen van juridische stappen.”

Teleurstelling
Het college onderschrijft de conclusies van het rapport en is van mening dat Heijmans de subsidie aan de jongeren stichting niet had mogen toekennen. Sterk: “Onze teleurstelling zit dieper dan het rapport. We zijn altijd uitgegaan van de integriteit van de burgemeester. We hadden gehoopt dat er niets ernstigs aan de hand was. Verbinding is het sleutelwoord deze raadsperiode. De burgemeester heeft er binnen het college blijk van gegeven alles te zijn behalve een verbinder. Hij heeft zich ontpopt tot een einzelgänger die vond dat je tegen hem was als je het niet met hem eens was.”

Vorig artikelEmotionele Jos Heijmans: ‘Ik heb geen eerlijke kans gekregen’
Volgend artikelDakpannen en isoleren voor Noord- en Midden-Limburg