Gemeente Weert over 2019: Overschot € 3,31 miljoen door eenmalige meevallers

Stadhuis Weert

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft op woensdag 3 juni 2020 de jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Het boekjaar 2019 eindigt met een positief resultaat van € 3,31 miljoen. Dit betreft met name voordelen op de grondexploitatie. Op een totale begroting van ruim € 153 miljoen, een afwijking van 2%. Het college stelt voor om ruim € 3 miljoen te reserveren. Ook worden enkele budgetten die niet zijn uitgegeven (€ 262.000) doorgeschoven naar 2020.

“Koersen op verbinding, en de invloed van corona”
Wethouder Wendy van Eijk: ‘De wereld is veranderd door het Coronavirus. Dat geeft een dubbel gevoel. Ik kijk terug op een jaar dat goed was voor onze stad en haar inwoners en ik ben trots op de resultaten en ontwikkelingen in de stad. En tegelijk besef ik dat er momenteel veel van onze inwoners wordt gevraagd om de negatieve effecten van deze gezondheidscrisis te beheersen. We zijn zoekende naar oplossingen om ondernemers, culturele instellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties weer op weg te helpen. Met als motto ‘koersen op verbinding’, werken we daar elke dag aan en heb ik vertrouwen in de toekomst. De maatschappelijke en financiële effecten van de crisis worden zichtbaarder. De begroting 2020 komt hiermee onder druk te staan. De algemene reserve bedraagt € 26,4 miljoen. We zijn in staat financiële tegenvallers op te vangen. Het is juist nu van groot belang om in de uitgezette richting te blijven doorgaan en waar mogelijk te versnellen.’

Resultaten 2019 in vogelvlucht
Net als vorig jaar kunt u het jaarverslag en de jaarrekening van onze gemeente online raadplegen. In het hoofdstuk ‘Terugblik 2019’ – https://weert.jaarverslag-2019.nl – nemen we een greep uit de bestuurlijk relevante onderwerpen van 2019, onderwerpen waar ze met overgave aan gewerkt hebben.

 

 

Vorig artikelAccommodaties Punt Welzijn weer open
Volgend artikelHostellerie Munten breidt terras uit aan de Wilhelminasingel