Met m-health goedkopere en betere zorg

Door het coronavirus is het aantal ziekenhuisbezoeken door patiënten met andere klachten enorm afgenomen. In eerste instantie hebben ziekenhuizen bij het begin van het coronavirus zelf de meeste afspraken geannuleerd, maar het aantal nieuwe acute patiënten is zorgwekkend laag. Dit biedt overigens ook nieuwe mogelijkheden voor ziekenhuizen en zorginstellingen, door vol te gaan voor m-health.

Wat is m-health?
Toen in 1999 het internet al behoorlijk aan het inburgeren was, ontstond bij medici steeds meer de wens om deze moderne techniek in te zetten voor gezondheidszorg op afstand. Het is dan ook de WHO en de Europese Unie die voor het eerst met de term e-health komen. Zij stelden richtlijnen op om e-health te bevorderen. Dit loopt met name in de Europese Unie nog niet zo’n vaart, mede doordat ziekenhuizen en zorginstellingen gemakkelijk te bereiken zijn. In landen zoals de Verenigde Staten en Canada is men al verder op het gebied van e-health, vanwege grotere afstanden. Onderdeel van e-health, is m-health. M-health staat voor mobile health en is onderdeel van e-health geworden, toen de ontwikkeling van mobiele apparatuur in een stroomversnelling is gekomen. M-health gaat dus ook letterlijk om gezondheidszorg via mobiele apparatuur, zoals de smartphone en tablet. Juist vanwege het coronavirus, zetten cardiologen van Maastricht UMC mobiele apps in om hartpatiënten te monitoren. Het hartritme, bloeddruk, glucose en bloedwaarden zijn allemaal met mobiele apparatuur te meten en zo kunnen cardiologen patiënten goed volgen.

Voordelen van m-health
Dat m-health steeds vaker gebruikt gaat worden is wel duidelijk. Mobiele technieken maken steeds meer mogelijk en juist in tijden, zoals het coronavirus wordt duidelijk dat m-health een noodzakelijk onderdeel van de gezondheidszorg moet zijn. Het grootste voordeel bij veelvuldig gebruik van m-health is dat de kosten van de gezondheidszorg zullen dalen. De zorgverzekering vergelijken is altijd verstandig, maar in een toekomst volledig met m-health is zorgverzekering vergelijken nog gunstiger, vanwege lagere premies. Daarnaast is m-health ideaal voor mensen die niet meer mobiel zijn. Zij kunnen baat hebben bij een online consult en mobiele apparatuur stelt artsen in staat om toch een goede diagnose te stellen. Ondanks dat het aantal ziekenhuisbezoeken met m-health flink zal dalen is het zelfs mogelijk dat het contact tussen patiënt en arts veel vaker kan voorkomen. Weliswaar iets kortere online afspraken, maar hierdoor kan een arts desnoods dagelijks contact met de patiënt hebben.

Nederland gunstig voor ontwikkeling m-health
De ontwikkeling van m-health apps spelen een sleutelrol in hoe succesvol de implementatie van m-health is. Sommige landen hebben hier een gunstiger klimaat voor, zoals Nederland. Er wordt dan gekeken naar hoe ver artsen bepaalde apps accepteren, de toegang voor investeerders, de bevolkingsomvang en de kwaliteit van gezondheidszorg. In de top 15 van landen met de beste condities om m-health apps te implementeren staat Nederland op plek zes. Nederland doet het dus goed en de verwachting is dan ook dat m-health in de Nederlandse gezondheidszorg een steeds grotere rol gaat spelen.