Muziekcentrum ”De Bosuil” krijgt € 229.425,- subsidie

WEERT – Stichting De Bosuil voldoet aan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt in het jaarverslag en de jaarrekening.

Met Stíchting Muziekcentrum “de Bosuil” zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt:

 • Het exploiteren van een ontmoetings- en activiteitencentrum, zijnde een
  volwaardige popmuziekaccom modatie;
 • Het organiseren van concerten, workshops en andere activiteiten waarbij muziek
  centraal staat;
 • Het aangaan van samenwerking en overleg met organisaties en instellingen die
  kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen;
 • Het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door derden, mits niet in conflict
  met de hierboven genoemde doelstellingen en de vigerende wet- en regelgeving