Spoedposten Weert en Roermond weer open: veiligheid boven alles

SJG Weert

WEERT / ROERMOND – Voor spoedeisende zorg in de avonduren, ’s nachts en in de weekenden kunnen inwoners van Midden-Limburg weer gewoon terecht bij hun eigen spoedpost in Weert of Roermond. Om alle patiënten veilig te kunnen helpen en de kans op nieuwe besmettingen minimaal te houden, gelden er op beide posten strenge veiligheidsmaatregelen en wordt er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Hierdoor kan de wachttijd voor de patiënt oplopen.

“De nieuwe manier van werken kost meer tijd en vraagt om een strakke planning”, zeggen huisartsen Erik Dekker en Roelf Norg namens de huisartsencoöperaties in Weert en Roermond. “Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen, mogen er bijvoorbeeld niet teveel patiënten tegelijkertijd in de wachtkamer zitten. Verder zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht, hetgeen betekent dat we onszelf tussen de consulten door geregeld moeten omkleden. Normaal zie je als huisarts gemiddeld zes patiënten per uur. Door de aangepaste manier van werken zijn dat er vier en loopt de wachttijd dus wat op. We vragen hiervoor begrip.”

Gescheiden patiëntenstromen
De recente corona-uitbraak was voor huisartsenorganisatie Meditta reden om de spoedeisende zorg buiten kantoortijden in deze Midden-Limburgse regio tijdelijk anders te organiseren. Om het virus in te dammen, werden coronaverdachte patiënten en mensen met andere spoedeisende klachten fysiek van elkaar gescheiden. “Vanuit het centrale meldpunt in Sittard, waar alle telefoontjes binnenkwamen en de medische urgentie werd vastgesteld, werden zij naar verschillende spoedposten in deze regio verwezen”, vertelt regiomanager Boy Hayen van Meditta. “Voor patiënten bij wie het vermoeden van corona bestond, hadden we speciale coronaposten ingericht. In Weert in de voormalige huisartsenpost tegenover het ziekenhuis, in Roermond bij het tijdelijke coronacentrum in Theaterhotel de Oranjerie. Alle overige patiënten, dus de mensen met andere spoedeisende klachten, verwezen we naar de daarvoor tijdelijk ingerichte spoedpost in Meditta Medisch Centrum Echt.”

Nu het aantal coronapatiënten fors is afgenomen, zijn de Spoedposten in Weert en Roermond weer open. Ze zijn toegankelijk voor iedereen die buiten kantooruren dringend medische hulp nodig heeft. Zoals altijd dient de patiënt zich eerst telefonisch te melden. Een speciaal opgeleide doktersassistent (triagist) bepaalt of de acute hulp van de huisarts of de Spoedeisende Hulp nodig is.

Zekerheid boven alles
Om een nieuwe corona-uitbraak te voorkomen, laten de spoedposten in Weert en Roermond niets aan het toeval over. Patiënten en zorgmedewerkers zijn gebonden aan strenge veiligheidsregels. Naast de 1,5 meterregel is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.  Erik Dekker: “Elke patiënt moet bij binnenkomst de handen desinfecteren. Patiëntenstromen worden zoveel mogelijk gescheiden. Waar men toch dicht bijeen moet komen, worden beschermingsmiddelen zoals mondkapjes ingezet. Voor artsen en verpleegkundigen die tijdens het consult met de patiënt in aanraking komen, zijn de regels wat persoonlijke bescherming betreft nog strenger.”  Verder leiden we coronaverdachte patiënten naar een aparte wachtruimte of laten we ze op de parkeerplaats wachten.” Roelf Norg: “In de planning houden we er al rekening mee dat er niet teveel mensen in één ruimte zitten. Dat betekent ook dat we mensen vragen op de afgesproken tijd te komen. Zo houden we óók voldoende tijd vrij om acuut levensbedreigende situaties zoals een hartaanval of een beroerte, snel en veilig op te vangen.”

Medewerkers draaiden de voorbije weken overuren om de toestroom van Coivid-19-patiënten op te vangen. Inmiddels is de coronastorm gaan liggen. Ter illustratie: de Spoedpost in Weert verzorgde de afgelopen week in drie dagen tijd bijna 100 consulten. Slechts vijf daarvan waren voor patiënten met een verdenking op corona. Boy Hayen: “Maar we moeten ook rekening houden met nieuwe uitbraken. De inzichten we in de crisisweken hebben opgedaan, hebben we gebruikt om de spoedposten voor te bereiden op het Nieuwe Normaal. Dat is nu gebeurd. Omdat deze tijd erom vraagt, we op alle scenario’s voorbereid. Oftewel: zekerheid boven alles.”

Vorig artikelArcheo Route Limburg uitgebreid met vijf nieuwe locaties
Volgend artikelWaarnemend burgemeester Ina Leppink-Schuitema stelt zich voor