Stadswaterput werkzaamheden zijn van start gegaan

Middeleeuwse waterput én verhaal erachter digitaal zichtbaar

Waterput oude markt

WEERT –

Op de Markt in Weert is tijdens werkzaamheden in 2016 een middeleeuwse waterput aangetroffen. De gemeenteraad van Weert heeft het college toen opgedragen om te bekijken hoe deze waterput opgenomen kan worden in het centrum. Op de locatie waar die waterput onder de grond zit, wordt daarom nu een symbolisch monument gerealiseerd. Maandag 11 mei beginnen de werkzaamheden daarvoor. Deze locatie wordt dan onderdeel van de provinciale ArcheoRoute, die onze geschiedenis ‘tot leven wekt’. De echte waterput blijft onaangetast en wordt goed beschermd in de grond bewaard.

Veel van onze geschiedenis zit verstopt in de bodem. Door archeologisch onderzoek naar sporen van die geschiedenis weten we veel over het leven van onze voorouders. Zo weten we inmiddels dat deze waterput in de tijd van Philips de Montmorency is aangelegd.

Markering waterput
Op de hoek van de Hegstraat en de Markt wordt de locatie van de waterput nu met een markering zichtbaar gemaakt. In de bestrating op de Markt wordt de waterput gemarkeerd door in een andere kleur steen een cirkel te leggen, met een diameter van circa 2,5 meter. Daarnaast komt hier vlakbij, op de hoek van de Hegstraat en de Markt, een roestkleurige stalen tegel te liggen, die naar deze historische plek verwijst. De waterput wordt de zesde archeologische vindplaats van de ArcheoRoute in Weert. Wethouder Geert Gabriëls van cultuurhistorie is daar blij mee: “Weert is weer een educatieve plek rijker, waar we verhalen over onze stadswording weer levendig kunnen maken. Dat is belangrijk, zowel voor leerlingen als voor Weertenaren en bezoekers. Mooi dat we zoveel over de identiteit van onze stad kunnen terugvinden in de bodem.”

ArcheoRoute brengt waterput ‘tot leven’
De waterput wordt opgenomen in de ArcheoRoute. Dit is een ketting van archeologische speerpunten door heel Limburg. Deze vindplaatsen worden gemarkeerd met een roestkleurige speer of tegel. Met behulp van je smartphone wordt ter plekke het cultuurhistorische verhaal verteld.

  • Van Hornedynastie – over de stadswording van Weert. Locatie: in het stadspark.
  • Vestingstad Weert –over het ontstaan van Weert als vestingstad in de Middeleeuwen. Locatie: hoek Maasstraat / Emmasingel.
  • Keltische schans – over de dubbele schans die hier in de vroeg Romeinse tijd lag. Locatie: Smalbeekpad bij de Oude Laarderweg.
  • Eiland van Weert – over de bewoning ten noorden van dit gebied, vóórdat Weert een stad was. Locatie: hoek St. Sebastiaanskapelstraat / Molenweg.
  • Urnenveld Boshoverheide – over het Urnenveld uit de Late Bronstijd, en de vijf wegen die hier samenkomen. Locatie: Trancheeweg.
  • Stadswaterput – over de Middeleeuwse waterput, die in de tijd van de graaf van Horne is aangelegd. Locatie: hoek Hegstraat / Markt.

Werkzaamheden op de Markt
Vanaf maandag 11 mei wordt er gewerkt aan de ‘waterput’ en een deel van de bestrating van de Markt. Vanwege de vondst van de waterput tijdens de werkzaamheden in 2016 is toen bij een klein deel van de bestrating voor een tijdelijke oplossing gekozen. Overlast van de werkzaamheden wordt tot een minimum beperkt. Het werk wordt daarom ook bewust in een rustige periode uitgevoerd, zodat er niet op de Markt gewerkt hoeft te worden als de terrassen weer open kunnen. De werkzaamheden duren naar verwachting drie dagen. Bewoners en bedrijven worden apart geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vorig artikelCorona: totaal overleden personen in Midden- en Noord-Limburg 285 (+2)
Volgend artikelHuisartenspost keert terug naar SJG