Aangepaste dodenherdenking in Nederweert

NEDERWEERT – Aangepaste dodenherdenking in Nederweert, livestream vanaf het Raadhuisplein 4 en 5 mei: samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen.

Herdenking dit jaar te volgen via livestream

We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Vlag
De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de Nederlandse vlag thuis de hele dag halfstok te hangen (is normaal van 18.00 uur) ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. Het gemeentebestuur en het 4 mei comité Nederweert steunen deze oproep.

4 mei
De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam gaat in aangepaste vorm door, zonder publiek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité, een krans bij het Nationaal Monument. Koning Willem-Alexander houdt tijdens de herdenking een toespraak.

Programma Nederweert te volgen via livestream
Ook de gemeente Nederweert staat ieder jaar, en zeker ook dit jaar, stil bij de gevallenen. Dat jaar helaas anders dan anders. Zonder ereposten van de Bond van Wapenbroeders, zonder scouts, koor en zonder harmonie of fanfare én zonder publiek op het Raadhuisplein. Alleen de burgemeester en de kabinetschef zullen aanwezig zijn. Maar u kunt er toch bij aanwezig zijn. De herdenking zal namelijk via livestream worden uitgezonden. De uitzending duurt van 19.45 tot 20.15 uur op www.nederweert24.nl. Via deze
verbinding kunt u de herdenking op het Raadhuisplein live volgen.

Om 19.50 uur luiden de kerkklokken. Om 19.52 uur zal trompettist Frank Moonen van Harmonie Melodie der Peel Ospel vanaf het balkon van het gemeentehuis het signaal Taptoe blazen waarna we om 20.00 uur twee minuten stil zijn. Het gemeentebestuur omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten- Leur en roept alle trompettisten van Nederweert, Budschop, Ospel, Nederweert-Eind en Leveroy op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Burgemeester Birgit Op de Laak zal vervolgens bij het oorlogsmonument op het Raadhuisplein een krans leggen en een overdenking houden.

Draag je steentje bij aan de dodenherdenking
Scouting Nederweert, het 4 mei-comité Nederweert en het gemeentebestuur willen alle inwoners in de gelegenheid stellen om toch actief mee te doen aan de herdenking. Hiertoe willen de scouts herdenkingssteentjes inzamelen die op 4 mei bij het herdenkingsmonument op het Raadhuisplein (vóór 18.00 uur) gelegd gaan worden. Zo kan iedereen op afstand toch bij de herdenking aanwezig zijn. Op verschillende plekken in Nederweert komen kistjes te staan waar u uw steentje kan inleveren. Doe mee en ga op zoek naar een steentje (in de tuin, in het park). Dit steentje mag maximaal 5 cm groot zijn, u mag hem versieren, er een naam op schrijven, kortom wees creatief. We roepen zowel jong als oud op om aan deze mogelijkheid van herdenken mee te doen. De steentjes kunnen zaterdag 2 en zondag 3 mei contactloos ingeleverd worden in speciale kistjes. Een overzichtskaartje van waar deze inzamelpunten staan zal bekend worden gemaakt via Nederweert24 en op de website van Scouting Nederweert. Op 4 mei zullen de scouts ervoor zorgen dat alle herdenkingssteentjes naar het monument gebracht worden.

Bloemen leggen bij het oorlogsmonument
Wilt u bloemen leggen bij het monument op het Raadhuisplein? Dat kan en dat wordt zeer op prijs gesteld. U kunt dat in de loop van de dag doen, maar doe dat vóór 18.00 uur.

Bevrijdingsvuur
In de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen voor Hotel de Wereld het Vrijheidsvuur ontstoken in aanwezigheid van de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. Elk jaar wordt het vuur in de nacht van 4 op 5 mei door heel Nederland verspreid en ontstoken op de Bevrijdingsfestivals. Nu de Bevrijdingsfestivals niet doorgaan, wordt het vuur aansluitend aan de Nationale Dodenherdenking vanuit Wageningen naar de provincies gebracht. Tegelijk met het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen, wordt het vuur ontstoken in de Bevrijdingsfestival steden. Wageningen45 biedt iedereen de mogelijkheid om thuis het vrijheidsvuur digitaal te ontsteken en door te geven via www.vrijheidsvuur.nl.