Voorgenomen onderwijsfusie tussen Citaverde, Helicon en Wellant

Gardener woman pruning a cypress with pruning shears with the sky in the background

REGIO – Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege gaan de krachten bundelen. Met de voorgenomen fusie van het vmbo- en mbo-onderwijs per 1 januari 2021 willen de onderwijsinstellingen de nationale en regionale groene-sectordoelstellingen borgen.

Dat stelt Ans Christophe, algemeen bestuurslid Keyport en lid van het college van bestuur van Citaverde licht. “De Nederlandse groene sector behoort internationaal tot de top. Mondiaal zijn we nummer twee in de export van land- en tuinbouwproducten en voedingsmiddelen. We behoren tot de wereldtop op het gebied van groenwetenschappelijk onderzoek, drager onder de vitaliteit van onze leefomgeving. Om deze positie veilig te stellen en onze doelstellingen te borgen, gaan we onze krachten bundelen.”

De voordelen?
Citaverde, Helicon en Wellant bieden kwalitatief hoogwaardig groen vmbo en mbo-onderwijs. Het toegankelijk en fijnmazig vmbo-onderwijsaanbod in regio’s blijft. We houden een breed aanbod aan (specialistische) groene mbo-opleidingen in aansluiting op het bedrijfsleven in de regio. We blijven ons inzetten voor hoogwaardig modulair groen onderwijs in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. En gaan op zoek naar het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo-opleidingen. Daarnaast werken we aan het realiseren investeringsruimte en innovatiekracht voor vernieuwing van het onderwijs. Bijvoorbeeld door opzet van practoraten en hotspots. Door het bereiken van de nieuwe schaalgrootte kunnen we voortaan volwaardig participeren in sectorbrede initiatieven, overleggen en samenwerkingsverbanden.

Vorig artikelVerruiming mogelijkheden voor startersleningen in Leudal
Volgend artikelCorona: totaal overleden personen in Midden- en Noord-Limburg 271 (+1)