Verruiming mogelijkheden voor startersleningen in Leudal

Een woning in Kelpen-Oler. Foto: Google Maps

LEUDAL – Goed nieuws voor starters op de woningmarkt. De gemeente Leudal vindt het wenselijk de mogelijkheden voor starters te verruimen. Concreet betekent dit het verhogen van de koopsom en de hoogte van de starterslening.

Sinds 2011 worden er in Leudal startersleningen verstrekt in co-financiering met de provincie. De gemeente financiert 25% van elke lening en de provincie 75%. Ook de komende jaren wil de gemeente startersleningen blijven verstrekken, op voorwaarde dat de Provincie dit ook doet. De provinciale startersregeling loopt voorlopig tot eind 2023.

Woningmarkt
Recente ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om verruiming om starters optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Daarom heeft de gemeenteraad op 28 april 2020 ingestemd met aanpassingen met betrekking tot de maximale koopsom en de maximale starterslening. De overige uitgangspunten voor startersleningen blijven ongewijzigd. Leudal sluit hiermee aan bij de verruimde mogelijkheden in de nieuwe provinciale verordening ‘Startersleningen Provincie Limburg’ die op 3 april is vastgesteld.

Verhoging koopsom
Door de gestegen woningprijzen is er voor starters steeds minder aanbod van woningen onder de €185.000,-. Dit was aanleiding voor de provincie om de richtlijn voor de maximale koopsom te verhogen naar €225.000,-. Leudal wil hierbij aansluiten en hanteert voortaan ook maximaal €225.000,- om in aanmerking te komen voor een starterslening. Wethouder Arno Walraven: “Ik ben blij ben met de verruiming, omdat het voor jongeren extra kansen biedt een woning te kopen.”

Maximale starterslening
De maximale starterslening wordt daarnaast verhoogd van €37.000,- naar €45.000,-. De hoogte van de  starterslening is gerelateerd aan de koopsom van de woning en mag maximaal 20% daarvan bedragen. Dit betekent dat als de maximale koopsom wordt verhoogd, ook de maximale hoogte van de starterslening moet worden aangepast naar €45.000,-.

139 leningen
Sinds de invoering in september 2011 zijn in Leudal 139 startersleningen verstrekt en lopen er diverse aanvragen. Deze leningen lopen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Dankzij de starterslening hebben al deze starters de stap naar hun eerste  koopwoning kunnen zetten. In totaal heeft de gemeenteraad € 1.012.500 beschikbaar gesteld voor startersleningen. In 2020 komt daar nog eens € 112.500,- bij. Dit budget wordt revolverend ingezet. Dat betekent dat aflossingen van oudere startersleningen opnieuw ingezet worden om nieuwe startersleningen te verstrekken. Met het huidige budget kunnen zeker nog 30 nieuwe startersleningen worden verleend. Als er veel aflossingen worden gedaan of als starters niet het maximale leenbedrag nodig hebben dan zijn het er meer.

Vorig artikelRuim 9 hectare extra voor bijen, vlinders en insecten in Nederweert
Volgend artikelVoorgenomen onderwijsfusie tussen Citaverde, Helicon en Wellant