Ruim 9 hectare extra voor bijen, vlinders en insecten in Nederweert

sowing crops of rapeseed, a flowering plant rape

NEDERWEERT – Nederweert krijgt komende maand volop kleur. Zo werden er in het afgelopen najaar al vijfhonderd pakketjes bloembollen en bloemenzaad uitgedeeld. Daarnaast is er dit jaar veel gebruikgemaakt van de regeling om overhoeken en akkerranden in te zaaien. Inwoners konden hiervoor gratis bloemen- en kruidenzaden krijgen.

Na het succes van vorig jaar heeft de gemeente Nederweert samen met de Stichting Bij-ZZZaak de regeling weer opgezet. Net als vorig jaar zullen de Boeren van Nederweert een aantal akkerranden en overhoeken op hun percelen inzaaien met de bloemenmengels.

Interesse van bewoners
Naast de Boeren van Nederweert is er dit jaar ook veel interesse van andere inwoners binnen onze gemeente. Zo hebben zich maar liefst 136 inwoners aangemeld voor de regeling. In totaal zal dit jaar 4,5 hectare bloemen- en kruidenmengsel worden ingezaaid, verdeeld over de hele gemeente. Dit betekent niet alleen de akkerranden en overhoeken in het buitengebied, maar ook de voor- en achtertuinen in de kernen.

Gemeentelijke percelen
Naast het ter beschikking stellen van de zaden voor de regeling, heeft de gemeente ook een aantal percelen ingezaaid. Op plaatsen waar voorheen gras groeide, komen nu kruiden en bloemen te staan. Het inzaaien gebeurt onder meer in bermen tijdens de verschillende renovaties van wegen in het buitengebied. Ook bij renovaties van groenstroken in de kernen wordt gras vaker vervangen door vaste planten, bomen en kruidenmengsels. In de Bremstraat en het Muisven zijn dit voorjaar door en met inwoners de wadi’s omgetoverd tot ware insectenoases. In totaal zal tijdens de verschillende projecten vier hectare met kruiden- en bloemenmengsels ingezaaid worden.

Kruiden en bloemen
Iedereen die heeft meegedaan met het nestkastenproject van de gemeente en IKL, heeft ook een zakje met kruidenmengsel gekregen. Samen met de zakjes bloemenzaad die in het najaar zijn uitgedeeld, kan er nog eens een hectare grond ingezaaid worden. In totaal komt men dus uit op 9,5 hectare.

Bron: gemeente Nederweert