Het Limburgs Energie Fonds

De doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2050 nagenoeg energieneutraal te zijn, vergt veel van lokale overheden. Het zijn de gemeenten en provincies die uiteindelijk belast worden met het uitvoeren van alle maatregelen om de energietransitie mogelijk te maken. De provincie Limburg heeft daarom het Limburgs Energie Fonds (LEF) opgericht.

Doelstelling van LEF
De provincie Limburg heeft LEF opgestart met het doel om leningen, garanties en participaties te verschaffen aan kansrijke en duurzame projecten voor Limburg. Daarbij gaat het vooral om het investeren in projecten op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Heel bewust heeft de provincie niet gekozen voor subsidie, maar voor het verstrekken van leningen en participaties. Het LEF beschikt over 90 miljoen euro. Juist doordat het geen subsidiebedragen zijn, blijft de pot altijd gevuld doordat er geld terugstroomt naar het LEF uit de projecten waarin is geïnvesteerd. Naast projecten voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie, komen ook projecten in aanmerking die zorgen voor het reduceren van afval en het aantal vierkante meters asbest in Limburgse panden.

Initiatiefnemers
Uitdrukkelijk is gesteld dat LEF geen duurzame projecten financiert van particulieren. De projecten moeten dusdanig groot zijn opgezet dat het een aantoonbare energiebesparing, duurzame energieopwekking of afvalreductie oplevert voor de gehele provincie Limburg. Daarbij moeten Limburgers kunnen blijven profiteren van goedkope energie. Dergelijke projecten zijn meestal te groot voor particulieren. Initiatiefnemers van projecten zijn onder andere de volgende partijen: ondernemers, projectontwikkelaars, aannemers en installateurs, ziekenhuis en medische instellingen, scholen, sportorganisaties en woningcoöperaties. Ook verenigingen en en stichtingen met goede plannen kunnen een aanvraag voor een lening of participatie indienen. Een speciaal samengesteld team van LEF zal alle aanvragen grondig beoordelen.

Voorwaarden voor financiering
Wanneer een organisatie of instelling in aanmerking wil komen voor financiering van hun duurzame project, moet er wel aan enkele voorwaarden worden voldaan.

  • Het project realiseert een CO² besparing voor de provincie Limburg.
  • Er is sprake van een bewezen duurzame of circulaire technologie of asbestsanering.
  • Minimale investering is € 15.000,- en maximaal 12 miljoen.
  • De investering van LEF is maximaal gelijk aan de eigen inbreng van eigen vermogen en ander risicokapitaal.
  • Looptijd van een LED financiering is maximaal 20 jaar.
  • Het is een pré als het project een bijdrage levert aan de werkgelegenheid, lastenverlichting, goedkope energie en verbetering van het leefklimaat in Limburg.

Gefinancierde projecten
LEF heeft inmiddels al 23 projecten in Limburg gefinancierd. Door een lening van LEF heeft Sporthal Strijthagen in Landgraaf dakisolatie kunnen plaatsen en conventionele verlichting kunnen vervangen door LED verlichting. LEF participeert in QCP, een bedrijf dat kunststof recyclet dat afkomstig is van bijvoorbeeld kunststof kozijnen. Terramass is een mestverwerkingsbedrijf dat een lening van LEF heeft ontvangen om mest energiezuinig te verwerken. In Weert financiert LEF het bedrijf Fuenix Ecology, dat plastic afval transformeert naar grondstoffen voor plastic.

Vorig artikelWolven bijten vermoedelijk runderen dood in Someren
Volgend artikelBezorgdienst café de Harmonie werd wandeltocht van 46,5 km