Voortgang plan natuurbegraafplaats Weert

WEERT – Een jaar geleden heeft Natuurbegraafplaats Weerterland BV een plan ingediend om een natuurbegraafplaats aan te leggen in Weert. Voordat de plannen definitief konden worden goedgekeurd door de gemeenteraad, moet er eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Omdat we nu een jaar verder zijn stelde VVD Weert vragen over de huidige stand van zaken.

Projectanalyse
Binnen de Gebiedsverkenning Weert-Eindhoven hebben de gemeente en Natuurbegraafplaats Weerterland een analyse gemaakt van alle ruimtelijke ontwikkelingen, projecten, knelpunten en ambities. Nu het flora- en faunaonderzoek en waterpeil- en bodemonderzoek is afgerond, is er een natuurbeleidsplan opgesteld. Vanuit dit gegeven is de landschapsarchitect met het ontwerp aan de slag gegaan.

Er moet nog onderzoek gaan plaatsvinden naar de ontsluiting van verkeer in het gebied Weert-Cranendonck. De Westtangent is één van de mogelijke oplossingsrichtingen om het verkeer van en naar de Kempen af te wikkelen.

Status
Volgens de gemeente is het bestemmingsplan in concept ontvangen. Er zijn door de gemeente opmerkingen doorgegeven en deze moeten nog verwerkt worden door de initiatiefnemer. Daarnaast moet de initiatiefnemer nog aangeven hoe invulling gegeven wordt aan de te leveren kwaliteitsbijdrage en er dient nog overeenstemming te worden bereikt over de oppervlakte van de te bouwen afscheidsruimte. De gemeente Weert is nog in afwachting van de voorstellen.

Locatie
De bestemming voor de natuurbegraafplaats is volgens het ingediende plan om de begraafplaats te realiseren op het voormalige ‘nonnenbos’ het recreatiebos van de zusters Ursulinen tussen de Herenvennenweg, Kruisbergenweg, Heihuisweg en Kruispeelweg. Een gevarieerd bosgebied met reliëf.

 

 

 

 

 

Vorig artikelStamtäöfelkes aflevering 89: Oeëver d’n din nao-t huuske
Volgend artikelGroen schoolplein voor Citaverde College Nederweert