Behoud Boostenzalen zorgt voor afbraak boerderij de Helmonder

atelier van Bernard Visser blijft bestaan

WEERT – Voor het behoud van de Boostenzalen (gemeentelijk monument) en de vestiging daarin van het hoofdkantoor van Studio Job met een aanbouw van een woning voor kunstenaar Job Smeets moet de bouwtitel van een van beide woningen aan de IJzerenmanweg 5-7 wordt verplaatst. 

Hiermee wordt voldaan aan het 1 erbij – 1 eraf principe van de ‘Structuurvisie wonen Midden-Limburg 208-2021.. Dit betekent dat de locatie lJzerenmanweg 5-7 onderdeel moet worden van het bestemmingsplan. Het bouwvlak voor een van beide woningen dient te vervallen. Bovendien dient een sloopverklaring te worden ondertekend door de eigenaar. Dit is een voorwaarde. Het atelier van Bernard Visser (nr. 5a) blijft bestaan. Een sloopvergunning voor het woonhuis/boerderij nr. 7 is nog niet ingediend. Ook de paardenbak die enige jaren geleden is aangelegd zonder vergunning moet verdwijnen. Zo blijkt uit de besluitenlijst van B&W.

Boerderij “De Helmonder”
In boerderij de Helmonder zijn nu o.a. de ateliers van Bernard Visser en Rob Kars zijn gevestigd. De gebouwen maakt deel uit van het terrein van boerderij “De Helmonder” (lJzerenmanweg 5-7). Het is een wat verscholen plek, die zelfs bij veel inwoners van Weert onbekend is. Op het terrein staan stallen en een boerderijwoning die deel uitmaakte van het “campusterrein” van het voormalige internaat van het Bisschoppelijk College. Het atelier van Visser is oorspronkelijk gebouwd als stal voor de varkens die de bewoners van het internaat van vlees konden voorzien. Dat blijft dus staan.

Atelier Bernard Visser

Begin jaren zestig is de stal uitgegraven en als tekenlokaal in gebruik genomen. De verbouwing werd uitgevoerd onder Harrie Martens, de kunstenaar die ook de wandmozaïeken van de Lichtenberg heeft ontworpen. Hierbij werden trouwens ook leerlingen ingeschakeld. Regelmatig halen bezoekers van het atelier hun herinneringen op aan hun eerste tekenlessen van Hubert van Herberg of “de oude” Schalken. Dit artistieke karakter van de Helmonder heeft sinds de jaren tachtig een hoge vlucht genomen omdat verscheidene kunstenaars er hun ateliers vestigden.