Restauratie klooster zusters Birgitinessen kan bijna van start

De winterkapel van de zusters Birgitinessen

WEERT – De zusters Birgitinessen hebben een aanvraag ingediend om een bijdrage voor de kosten voor instandhouding van het rijksmonument de abdij Maria Hart.

Er is een 6-jarig instandhoudingsplan gemaakt met een looptijd van 2020 tot en met 2025. De kosten bedragen € 222.231,–. Hierop is een rijkssubsidie van € 133.339,– (60%) toegekend. Een subsidie van 20% is aangevraagd bij de provincie. Er wordt een gemeentelijke bijdrage van eveneens 20% gevraagd.

Het klooster aan de Maasstraat is een rijksbeschermd monument. Het is de locatie van het
oudste klooster van Weert, dat vanaf 1442 hier is gevestigd. In 1843 namen de zusters
Birgittinessen hier hun intrek. Deze zusters hebben een grote bijdrage geleverd aan de
Weerter samenleving, waaronder de oprichting van een burger- en armenschool. Sinds
2005 is het geen slotklooster meer, maar zijn er jonge zusters die midden in de
samenleving staan. Sindsdien zijn delen van het klooster opengesteld als gastenverblijf en
vergaderfaciliteit. De tuin wordt regelmatig bezocht door groepen toeristen tijdens een
rondleiding van de Stadsgidsen, maar ook tijdens carillonconcerten en religieuze
bijeenkomsten.

Restauratie van het klooster is dringend nodig
Sinds de restauratie van 2005 is regelmatig onderhoud uitgevoerd. Na vijftien jaar zijn er
echter grotere werkzaamheden nodig om onherstelbaar verval tegen te gaan. Dit is
objectief vastgesteld door de Monumentenwacht Limburg en een instandhoudingsplan is
opgesteld. Dit plan heeft de goedkeuring van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op de vergadering ‘Raadscommissie Middelen en Bestuur’ d.d. 22 april jongstleden besloot een meerderheid om een bijdrage van € 22.223,– beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de restauratie van de Abdij Maria Hart van de zusters Birgittinessen. Op 29 april komt het voorstel als te bespreken in de gemeenteraad.

Vorig artikelBehoud Boostenzalen zorgt voor afbraak boerderij de Helmonder
Volgend artikelCorona: totaal overleden personen in Midden- en Noord-Limburg 256 (+0)