Advies rapport aan kabinet openbaar

De basisscholen zouden kunnen beginnen met het voorbereiden van een gedeeltelijke schoolbezetting per dag om na de meivakantie deels open te kunnen. Gesproken wordt over bijvoorbeeld halve klassen, of kinderen om en om naar school laten gaan. Wel moeten intussen de resultaten uit Scandinavië gevolgd worden, waar de scholen al deels open zijn.

De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden zonder beperkingen na de meivakantie open kunnen.

Dat is een van de adviezen (.pdf) van het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet over de coronacrisis, het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT zegt erbij dat er verschil van mening is tussen de deskundigen of de basisscholen direct helemaal open kunnen of niet.

Voortgezet onderwijs

Belangrijke overweging is dat volgens het OMT het risico voor de volksgezondheid “beheersbaar” is. Voor het onderwijspersoneel geldt dat zij vanaf deze periode wel makkelijker getest kunnen worden.

Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het opstarten van “fysiek onderwijs”, in de klas. In deze schoolgebouwen moet wel de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.

Toekomst

Voor mbo, hbo en universiteit geldt dat er mogelijk in de toekomst uitzonderingen kunnen worden gemaakt op het verbod van fysiek onderwijs, bijvoorbeeld voor stages en praktijkonderwijs. Het OMT wil dan wel eerst weten om hoeveel leerlingen en studenten het gaat.

Voor de andere vormen van fysiek onderwijs acht het OMT het risico op “een verdere, te brede of te snelle verspreiding te groot. De effecten van de versoepeling moeten eerst wekenlang in de gaten gehouden worden.

Wat betreft sport heeft het OMT een positief advies voor kinderen, jongeren en individuele topsporters. Voor kinderen tot 12 jaar is het advies het meest soepel. Die zouden buiten aan teamsport-trainingen kogen doen, waarbij ze dan niet op de anderhalve meter hoeven letten. Voor jongeren van 12 tot en met 18 geldt hetzelfde, behalve dat ze wel op anderhalve meter moeten letten.

Het risico voor topsporters die individueel trainen is beheersbaar, volgens het OMT, dat aan sportkoepels adviseert om voorwaarden per sport uit te werken. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT geen goed idee, onder meer omdat bij sporten druppelwolken kunnen ontstaan, die tot 20 meter achter een rennende sporter aangetoond kunnen worden. In die druppels zouden virusdeeltjes kunnen zitten.

Verpleeghuizen

Bezoek aan verzorgingstehuizen vergroot de kans op introductie en verspreiding van het virus, en dus raadt het OMT versoepeling van de bezoekregeling af. “Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig”, staat in het advies.

Het OMT stelt dat “kleinschalige pilots” nodig zijn om tot landelijke versoepeling te kunnen komen. Op dit moment is bezoek niet toegestaan in verpleeghuizen.

Contactberoepen

Over contactberoepen is geen consensus, blijkt uit het advies. Wat betreft beroepen waar normaal gesproken ook beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals de tandarts, zegt het OMT dat het risico beheersbaar is. Maar opheffen van het verbod op andere contactberoepen, zoals kappers, is niet aan de orde.

“Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van presymptomatische besmetting in deze setting, en in verband hiermee de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.” In andere woorden: er is geen overeenstemming over het gebruik van mondkapjes, handschoenen en dergelijke.

Vorig artikelKunstproject ‘Wall of Hearts’ Philips van Horne
Volgend artikelEen winkelier van hier: Paul Jacobs van Paul Jacobs Fashion