Oversterfte sinds half maart flink toegenomen

Overleden personen Weert +15, Nederweert +12 en Cranendonck +20 (2019 -2020)

Kerkhof Weert

Het RIVM registreert dagelijks ook het aantal nieuwe geregistreerde Corona sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal op dezelfde dag overleden, omdat er vertraging zit tussen het overlijden en de rapportage ervan. Om deze reden houdt het RIVM ook het aantal sterfgevallen per datum bij. Als je deze cijfers bekijkt, moet je er dus wel rekening mee houden dat de aantallen van (vooral) de laatste dagen nog zullen oplopen.

Maar ook uit deze aantallen per datum valt (nog) niks af te lezen, omdat het werkelijke aantal overleden coronapatiënten groter is dan gemeld. Het RIVM registreert namelijk alleen overledenen die ook positief zijn getest.

De afgelopen tijd is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat voornamelijk in verpleeghuizen ouderen zijn overleden die vermoedelijk besmet waren. Omdat daar de komende tijd meer getest gaat worden, is de kans aanwezig dat het aantal geregistreerde sterfgevallen zal oplopen. Dit betekent dus niet direct dat de situatie in Nederland verergert, maar dat de ‘verborgen doden’ in beeld komen.

Op basis van sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is inderdaad gebleken dat de zogeheten oversterfte (het aantal overledenen boven het gemiddelde) sinds half maart flink is toegenomen. Het RIVM kijkt, net zoals bij een griepgolf, uiteindelijk vooral naar deze cijfers. Onderstaande tabel geeft het totaal aantal overleden personen aan in de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck.

In deze tabel zijn alleen de cijfers van 2019 ter referentie gebruikt. Op basis van het vergelijken van enkel één jaar is het wellicht te voorbarig om conclusies te trekken.

Het instituut houdt ook nog steeds het aantal geregistreerde overleden coronapatiënten bij, omdat dit de enige aantallen zijn waarvan met 100 procent zekerheid kan worden gesteld dat de patiënten besmet waren.