Oversteek voor fietsers en voetgangers Laarveld / Molenakker

Voorstel naar gemeenteraad

Impressie brug Laarveld - Molenakker

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel voor het realiseren van een brug voor fietsers en voetgangers tussen Laarveld en Molenakker ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De brug, die eind 2020 wordt aangelegd, vervangt dan de huidige verkeersonveilige oversteek aan de Hushoverweg. Daarnaast komt er een oversteek bij de bestaande stoplichten ter hoogte van de Wiekendreef.

De gemeenteraad van Weert besluit op 3 juni over dit voorstel.

Laarveld ontwikkelt snel
De woonwijk Laarveld ontwikkelt zich snel. Alle kavels in fase 1 en 2 zijn verkocht. Op dit moment wordt er nog volop gebouwd. Deze maand start de gemeente met het woonrijp maken. De voorbereidende werkzaamheden voor fase 3 zijn in volle gang. Naar verwachting wordt eind 2020 gestart met de verkoop van de kavels.

Veilige oversteek
Wethouder Wendy van Eijk: ‘Nu Laarveld zich ontwikkelt tot een volwaardige woonwijk met veel jonge gezinnen komt er ook meer behoefte aan een veilige oversteek van de Ringbaan-Noord voor fietsers en voetgangers. De gemeenteraad heeft in september 2018 al een besluit genomen voor de aanleg van deze fietsbrug. In de tussentijd is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie. Er ligt nu een definitief ontwerp. Na goedkeuring door de gemeenteraad kan eind 2020 worden gestart met de aanleg. Daarnaast wordt er een oversteek voor fietsers en voetgangers gerealiseerd bij de huidige verkeerslichten in het verlengde van de Wiekendreef.’

Informatiemoment en overleg met omwonenden
Op 19 maart jl. stond er een informatieavond gepland voor omwonenden. Deze is door de coronacrisis niet door kunnen gaan. Doel van de informatieavond was om omwonenden te informeren over het ontwerp van de brug en fietspaden. Daarnaast wilden we met de omwonenden in gesprek over de aanleg van een afscherming om inkijk in de tuinen van de woningen aan de zijde van Molenakker te voorkomen. Ook willen we nog graag meningen horen over de inrichting van de achterzijde van de geluidswal aan de kant van Laarveld. Alle bewoners die in de omgeving van de aan te leggen brug wonen hebben afgelopen dagen een brief ontvangen van de gemeente Weert met informatie over de brug. De bewoners kunnen online hun mening geven over welke afschermende maatregelen er genomen moeten worden en over de inrichting van de achterzijde van de geluidswal.

Oversteek Hushoverweg verwijderen
Op dit moment gebruiken fietsers en voetgangers de oversteek in het verlengde van de Hushoverweg. Deze oversteek is onveilig. Er moet twee keer twee rijstroken worden overgestoken. Het verkeer op de Ringbaan-Noord heeft een behoorlijke snelheid. Daarnaast let het verkeer bij het verlaten van de rotonde niet op overstekende fietsers en voetgangers. Dit zorgt regelmatig voor ongevallen of bijna-ongevallen. De brug is volgens het college een prima alternatief en een veel veiligere optie om de Ringbaan-Noord over te steken. Er wordt daarom aan de gemeenteraad voorgelegd om deze oversteek, na aanleg van de brug, te verwijderen.

Vorig artikelFolder Corona Hulp Weert ‘Durf om hulp te vragen’
Volgend artikelOversterfte sinds half maart flink toegenomen