Nieuwe inrichting stadspark voor goedkeuring naar gemeenteraad

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een voorstel voor herinrichting van het stadspark aan de gemeenteraad voor te leggen. Voor de herinrichting is een bedrag van € 1.966.432,- euro nodig. Door Erfgoeddeal is inmiddels een bedrag van € 500.000,- euro toegezegd. Ook de provincie Limburg geeft een bijdrage van € 500.000,- voor dit project. De werkzaamheden in het stadspark starten waarschijnlijk eind september 2020.

De opwaardering van het stadspark is een langgekoesterde wens van de gemeente en de inwoners van Weert. Na de aankoop van het terrein van houthandel Scheijmans konden de plannen voor de herinrichting van het park definitief worden gemaakt. De gemeenteraad heeft daarvoor in juli 2019 ingestemd met een visie op het gebied. De visie is uitgewerkt in een ontwerp herinrichtingsplan. Mede dankzij inbreng van het projectteam, de omwonenden en geïnteresseerden zijn aanpassingen doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing is het symbolisch zichtbaar maken van de Weerterbeek/stadsgracht aan de zijde van de Kasteelsingel en de Biest, aansluitend aan de huidige gracht.

Wethouder Martijn van den Heuvel: ‘Dankzij het ontwerpplan, de inbreng van omwonenden en de financiële bijdragen die we hebben gekregen ligt er een prachtig plan. Ik hoop dat we daarmee van het stadspark een plek maken waar ontmoetingen centraal staan en iedereen kan genieten van de rijke cultuurhistorie en de natuur in dit park. De inrichting van het park, met vaste planten, bomen en veel water, draagt ook bij aan een verbetering van het klimaat. Het doel is om in september de eerste schop in de grond te kunnen steken. Afhankelijk van nog te houden archeologisch onderzoek verwacht ik dat de werkzaamheden ongeveer één jaar duren.’

Historie
Voorheen was de locatie namelijk de plek van het kasteel met de hoofdburcht, voorhof, de grachten, de schootsvelden en de tiendschuur. Het kasteel, de voorhof en de grachten zijn Rijksmonumentaal. Deze plek is belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis vanwege onder andere de 80-jarige oorlog en de tijd van de graaf Van Horne. Cultuurhistorie is het leidend thema in het herinrichtingsplan en is ook duidelijk zichtbaar in het ontwerp. Dit ontwerp kan nog worden aangepast op het moment dat archeologisch onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Ontwerp
Het stadspark wordt, door de aankoop van locatie Scheijmans, vergroot van 1,6 ha, naar 2,9 ha. Waar Scheijmans gevestigd was komt het voorhof met meer vergroening. Zowel bomen, hagen als bloemen krijgen hier een plek. Ook krijgt Philips van Horne een prominente plek via een ruiterstandbeeld, een burgerinitiatief uit 2018. Het totale park krijgt meer beplanting en het aantal wandelpaden wordt uitgebreid. Ook is het mogelijk om het park te bereiken via de Jan van der Croonstraat. Over de grachten komen een aantal bruggen zodat wandelaars gemakkelijk van de voorhof naar het park en vice versa kunnen lopen. Ook wordt het mogelijk om naast de kasteelmuur te wandelen. Het stadspark biedt straks ruimte aan kleine evenementen en bijeenkomsten.

Vorig artikelHamont-Achel wil 300.000 euro uittrekken voor steun ondernemers en inwoners
Volgend artikelTotaal overleden personen in Midden- en Noord-Limburg 230 (+9)