Praat mee over Weert in 2030

De toekomst die bepaal jij

Wethouders Paul Sterk en Tessa Geelen. Fotografie: Dion Huiberts

De toekomst maken we samen. Daarom wil de gemeente van de Weertenaren weten wat zij belangrijk vinden op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie en zorg. Tijdens de Experimentenweek (vanwege corona is nog niet bekend wanneer deze plaatsvindt) mag jij vertellen hoe jij de toekomst van Weert ziet. Die mening telt, want de visie die hieruit voortkomt, vormt de leidraad voor alle plannen in de komende tien jaar.

Door Wesley Hegge

De wethouders van Weert willen van de inwoners, ondernemers en bezoekers weten hoe zij Weert graag zien in het jaar 2030. “ Weert is als gemeente heel divers”, zegt wethouder Paul Sterk. “Groenste stad, paardenstad, sportstad, vlaaienstad. En er gebeurt heel veel. Dat is in principe goed, maar er zit geen focus in. Daardoor ontbreekt er een echt profiel en dan is het lastig om voor de komende jaren een duidelijke richting te bepalen.”

Er is een koers nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. Zeker nu de veranderingen zich in snel tempo opvolgen. Denk aan klimaatverandering, nieuwe energie of robotisering.

Toekomstbeelden
De mensen in Weert krijgen de mogelijkheid om duidelijk te maken hoe zij de toekomst zien. Het meest verrassende moment daarvoor is de Experimentenweek. “De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met Maastricht University en Toekomstbureau Pantopicon voorbereidend werk gedaan en verschillende toekomstbeelden uitgewerkt. Daarbij zijn de ervaringen van de afgelopen jaren ook meegenomen”, zegt wethouder Tessa Geelen. “Samen zijn we tijdens die week op alle locaties aanwezig, gaan met inwoners in gesprek en maken aantekeningen. Hoe meer mensen komen, des te meer meningen en ideeën we kunnen verzamelen.”

Omdat het over een toekomstvisie gaat, komen allerlei onderwerpen aan bod. Van wonen en werken tot infrastructuur en zorg. Sterk: “Waar we achter willen komen is wat de kenmerken van Weert zijn, wat we bereikt willen hebben in 2030 en hoe we dat gaan doen.”

De meningen hierover leiden tot een visie. “Dat wordt een sterke combinatie van een aantal richtingen waarop we gaan inzetten. De visie moet lef tonen. Want we staan voor grote uitdagingen. In 2030 is het aantal inwoners van zeventig jaar met de helft toegenomen. Daar moeten we ons nu op voorbereiden. Wat betekent de vergrijzing voor onze manier van wonen en zorg? En hoe zorg je dat je jonge mensen naar Weert trekt? Hoe kun je de stad nog aantrekkelijker maken? Je zult keuzes moeten maken.”

Leidraad voor de toekomst
De visie is politiek overstijgend en bepaalt de richting voor de komende tien jaar. Elke politieke keuze wordt getoetst om te kijken of het past binnen de visie. Geelen: “Het is een stip aan de horizon. De mening van de inwoners telt. Dit past in de nieuwe manier waarop we als gemeente beleid maken: samen met onze inwoners. Dat kost tijd en energie, maar het leidt tot keuzes die kunnen rekenen op de steun van de inwoners.”

Ook de citymarketing wordt gekoppeld aan de toekomstplannen. Geelen: “Je kunt de stad alleen vermarkten als je een duidelijke ambitie hebt. Juist daarom is het belangrijk dat ook ondernemers van zich laten horen. Hoe moeten we Weert promoten, welke doelgroepen spreken we aan, hoe trekken we meer bezoekers? Samen met de ondernemers willen we de toekomst tegemoet treden. Je kunt dus niet alleen meedenken, maar ook meewerken aan Weert in 2030!”

Waan je in 2030

Tijdens de Experimentenweek presenteert de gemeente een interessant programma met een doorkijk naar de toekomst van Weert. Hoe ziet Weert er in 2030 uit? En wat levert het de Weertenaren op? Meerdere plekken in stad, dorp en buitengebied van Weert worden verrassend ingericht. Plekken waar je je in 2030 kunt wanen. Over het makelen van nieuwe woonvormen bijvoorbeeld, of een wereld van jonge innovatieve makers en anders werken. Je kunt straks ook online je mening geven en je idee vertellen over de toekomst.

De exacte data voor de Experimentenweek worden nog bekendgemaakt. Houd de website en nieuwsberichten van de gemeente Weert in de gaten voor meer en actuele informatie.

Vorig artikelOntmoet tijdens Bospop de top van zakelijk Limburg
Volgend artikelVerduurzaam je bedrijfspand