Renovatie H Hartbeeld op het kerkhof in Ospel

OSPEL – Afgelopen donderdag 19 maart heeft een delegatie van de parochiecommissie overleg gehad met het St Josephgilde uit Weert. Van het gilde zijn ondernemers in de bouwwereld uit Weert lid en de parochiecommissie liet zich adviseren hoe en mogelijk door wie de renovatie van het H Hartbeeld het beste kan plaatsvinden.

Het H Hartbeeld is op het kerkhof geplaatst in 1926. Het is een onderdeel van het “Rijke Roomse leven” en in die periode plaatste ieder parochie een dergelijk beeld. Nadat Nederweert een beeld had geplaatst was pastoor Caris van mening dat Ospel ook een beeld diende te hebben en dat moet groter en mooier zijn dan dat van Nederweert, aldus toen pastoor Caris. En zo gebeurde het. Het beeld op Ospel is veel mooier en groter als in de omliggende parochies. In andere parochies bestaat

het beeld uit een figuur. Dit beeld te Ospel heeft 3 figuren gemaakt door kunstenaar A Verscheuren leraar aan de Leergangen te Tilburg. Het is gemaakt van savoniersteen, een zachte steensoort uit de Ardennen. Dit is tevens ook het probleem omdat op deze steensoort zich gemakkelijk mossen en groene aanslag vestigen en tevens aan erosie onderhevig is. Momenteel verkeert het in slechte staat.

Sterke mosvorming en veel scheuren en afbrokkelingen.
Het St Josephgilde ( alias De Twaalf Apostelen) is een ambachtsgilde opgericht in 1464 en dus 556 jaar oud. Van oorsprong is het een timmermansgilde, vandaar de naam St Joseph. Jaarlijks houden ze nog enkele bijeenkomsten en ze waren donderdag 19 maart bij elkaar vanwege de feestdag van St. Joseph. Om hun kennis inzake materialen en renovatie werd dit gilde geraadpleegd.

Geinteresseerd om meer te weten over dit oudste Gilde in Weert?

Klik HIER >